Gå til sidens hovedinnhold

Er rettsstaten Norge i fare?

Ser vi politistaten i det fjerne?

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge ser ut til å ha et visst «talent» for å bli en politistat. Vi ser urovekkende tendenser, nå sist i Bodø. Siden 12. mars har regjeringen opptrådt på en måte som utfordrer den demokratiske rettstat, og har også trigget autoritære og totalitære tendenser hos så vel myndigheter som medborgere.

Lokale myndigheter har tydeligvis, ved regjeringens anvendelse av smittevernloven, blitt ledet til å tro at deres makt er svært omfattende. Lovens ordlyd kan imidlertid ikke uten videre leses isolert. Både grunnleggende borgerrettigheter, alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper om rimelighet, proporsjonalitet og treffsikkerhet, krav til forsvarlig saksbehandling/utredning osv. kommer inn som begrensende faktorer.

I Bodø har politiet i helgen «raidet» et privat arrangement i en enebolig med ti ungdommer. Dette har politiet så vidt skjønnes gjort dels under henvisning til følgende kommunale vedtak (som man finner på Bodø kommunes hjemmeside):

«Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Bodø kommune, Nordland - Fastsatt av kommunelegen i Bodø kommune 26. februar 2021:

§ 4. Private sammenkomster

Selv om kravene til avstand i covid-19 forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig.» (Sitat slutt)

Kommunelegen i Bodø har tydeligvis ansett seg bemyndiget til å gripe inn i grunnleggende friheter i vårt liberale og demokratiske rettssamfunn, uten hensyn til f.eks. Grunnloven §§ 101 og 102 om forsamlingsfrihet og retten til privatliv og respekt for hjemmets integritet. Det bekymringsfulle forsterkes ved at folk ringer politiet og «tipser» om at deres medborgere ikke opptrer slik myndighetene krever. Dette smaker av diktatur og angiveri. Myndighetene skaper mistenksomhet. Tilliten mellom borgerne og myndighetene svekkes. Det samme gjelder den gjensidige tilliten borgerne imellom.

Det politiet skulle ha gjort, var heller å reflektere over lovligheten av denne kommunale forskriften, og helst konkludert med at den ikke er lovlig, og at politiet derfor ikke har noe grunnlag for å gripe inn i folks privatliv og i deres private hjem på denne måten. (At politiet evt. kan stoppe et arrangement p.g.a. forstyrrelse av den alminnelige nattero, er en annen sak.)

Nå skal man altså gjøre disse ungdommene til lovbrytere og sende dem i strafferegisteret? I så fall en hårreisende behandling av landets ungdom. Den oppvoksende slekt har mistet nok av sin dyrebare ungdomstid ved det siste årets corona-tiltak, og utsiktene fremover er ikke oppløftende.

Jeg håper ingen av dem vedtar de forelegg som nå politimesteren i Bodø formodentlig kommer til å utstede, og at sakene havner i tingretten. Blir ungdommene ikke frifunnet der, så må sakene ankes til lagmannsretten, og blir ungdommene ikke frifunnet der, så må sakene ankes til Høyesterett. Dette er saker av prinsipiell karakter, og det er således på sin plass at domstolene prøver dem, og jeg håper at nettopp domstolene snart setter foten ned, og forteller regjeringen og lokale myndigheter hvor rettsstaten trekker grensen for statens makt over borgerne. (Jeg tar forbehold om at pressens gjengivelse av hendelsen i Bodø er korrekt på de relevante punkter.)

Kommentarer til denne saken