Nå kommer bommene til Tromsø, selv om det også har negative konsekvenser for mange. Med de sonene politikerne har valgt så kan det også for noen føre til en positiv konsekvens med mulig verdiøkning på boligen og at man kanskje både bor og jobber innenfor sone 1 og dermed slipper å betale.

Det er ganske utrolig at politikerne har klart å skape en slik «frisone». Det ville være rettferdig for alle de andre i de andre sonene om sone 1 ble delt i minst to soner.

Det er opplagt for de fleste at Tromsø trenger en byvekstavtale dersom staten skal være med å finansiere alle de tiltakene som ligger i prosjektene til Tenk Tromsø. Jeg undres over at bompenger måtte bli løsningen og ikke heller fortsette med økt lokal drivstoffavgift. Jeg underes også over flere av prosjektene som virker unødvendige og som kanskje bør tenkes over på nytt.

Er det f.eks. nødvendig å bruke så mye penger på utvidelse av Stakkevollvegen – det finnes kanskje andre bedre og mye rimeligere løsninger for Stakkevollvegen mellom Terjevika og Hansjordnesbukta. Enveiskjøring av Stakkevollvegen på denne strekningen sørover har vært foreslått og da kan man samtidig se Dramsvegen mellom Sommerfeldtsgata og Veslefrikkvegen i samme sammenhengen med enveiskjøring nordover.

Er det nødvendig med ny bru til Kvaløya og tunnel mellom Breivika og Langnes?

Det legges også opp til at de som kjører 0-utslipp skal betale halv pris, men det gjelder ikke de som kjører kun elektrisk med sin hybridbil – hvorfor ikke - 0-utslipp er 0-utslipp. Alle som kjører med null i utslipp bør få halv pris.

Hvorfor i alle dager finne på bomløsning når det finnes andre smartere og mere rettferdige løsninger. Hva har de tenkt på, de som har bestemt – dette er en løsning for å tilfredsstille staten og ikke innbyggerne og brukerne av byen. Økt lokal drivstoffavgift eller smart GPS-prising ville kunne blitt en mere akseptabel løsning.

Noen politikere i Tromsø ønsker å innføre piggdekkavgift for å redusere svevestøvet. Er virkelig svevestøv et problem, og dersom det er det - hvorfor ikke også gjennomføre andre tiltak for å redusere svevestøvet og ikke bare belaste transportsektoren og bileierne? Politikerne er nok mest interessert i pengene og ikke svevestøvet. Hadde svevestøvet vært et problem, så kunne politikerne med vedtak innført forbud eller begrensninger når det gjelder vedfyring, men det gir ikke penger i kassa. Hva kunne gratis bybuss betydd for svevestøvet med redusert biltrafikk?

Selvsagt ville gratis bybuss koste penger, men kanskje burde Tenk Tromsø tenk på om f.eks. staten heller kunne bli med på å finansiere det, istedenfor bruer og tuneller og veiutvidelser som vi da nok ikke hadde trengt pga. redusert biltrafikk.

Hørte et intervju på radioen med direktøren for helse og omsorg i Tromsø kommune som var bekymret for rekrutteringen til helsesektoren i kommunen – det hadde vært noe å tenke på for Tenk Tromsø. Kanskje på tide at Tenk Tromsø begynner å tenke på noe annet også – litt mer helhetlig hva som er bra for Tromsø og ikke bare på trafikktiltak.

Mange flytter fra Tromsø med begrunnelse om at det er for dyrt. Kanskje Tromsø bør bli en Ja-kommune, det er for mye Nei fra politikerne. Det er nesten så det er rart at politikerne har sagt Ja til utvidelse av terminalbygget på flyplassen.

Jeg har merket en forandring over tid på hvordan Tromsø fremstår, og synes Bodø er blitt en mer innovativ og fremsyn bykommune. Tromsø hadde mulighet til å få HardRock restaurant i Tromsø, men nei – det gikk ikke det heller. HardRock er ikke viktig, men bare føyer seg inn i rekken av ting vi ikke får til i Tromsø.

Et forslag om å utrede om fangst- og fiskerimonumentet på Stortorget kunne få en bedre plassering hvor det kom mer til sin rett, ble nedstemt - selv en utredning over noe som kunne blitt en forbedring sier man Nei til.

Tenk om Tenk Tromsø kunne bli en tankesmie for helheten. Tenk om det var mulig for innbyggerne å mene noe litt mer direkte på en nettside til politikerne, istedenfor via avisene og sosiale medier som kommentarer mm. Tromsø kommune kunne laget en side «Jeg bare lurer – still spørsmål til politikerne/partiene», så kunne de politikerne som følte seg kallet svare. Mange spørsmål vil kunne besvares med Ja eller Nei.

Kanskje man kunne spørre politikerne hvor det blir av skiltene over kjørefeltene i Grønnegata - i de to kryssene hvor man ønsker at plasseringen skal bryte med trafikkreglene - som er lovet i mange år. Eller spørre om det er mulig å få en drive-in-løsning for koronatesting, slik mange andre kommuner og byer har. Kanskje man også kunne spørre hvorfor man har valgt å lage en slik frisone (sone 1) når det gjelder bomringen - og hvorfor ikke også hybridbiler som kjører elektrisk med null utslipp også kan få bomrabatt.

Jeg tror mange lurer på hva politikerne mener i de ulike sakene. Spesielt når det skal være valg er det viktig å kjenne standpunktene og meningene til de man skal stemme på. Ofte er lokal valgkamp «krangling» mellom partiene styrt av en møteleder som «aldri» stiller spørsmålene jeg lurer på. Ofte er det også vekt på hvem som er ordførerkandidat. Jeg er ikke så interessert i hvilke ordførerkandidater de ulike partiene har, men mer opptatt av hvilken politikk og standpunkt partiene og politikerne har i de ulike sakene.

Jeg ønsker og trenger egentlig ikke å diskutere politikk med politikerne, jeg vil bare vite hva de mener om mine spørsmål og det som opptar meg. Nå er det snart stortingsvalg, og hva lokalpolitikerne mener om å reversere nasjonale reformer har betydning for hva man skal stemme.