Fra Tromsø tar det to timer å kjøre til Kilpisjärvi med butikk, Alko, restauranter og hytter. Men reiser du til Oulu, vil du finne en litt annerledes Finland - for ikke å snakke om hovedstaden Helsinki og byene rundt, eller Øst-Finland. 2/3 av Finlands snart 5,6 millioner mennesker bor i området Helsinki-Tampere-Åbo og Lappeenranta i øst.

Nordisk samarbeid

Norge skal samarbeide mer med Finland, både innen nordiske fora og i NATO. Dette er fine tanker! Siden 1990-tallet har nordisk samarbeid, slik det var på 1970- og 1980-tallet, forsvunnet med at Finland i 1995 gikk inn i EU, mens Norge ikke gjorde det etter folkeavstemninga i 1994.

Færre i Finland vil lære seg svensk. Engelsk er mye viktigere i EU og i handel og samkvem med verden. Men flere kan spansk, tysk, russisk og mandarin kinesisk.

Det finske forsvaret

Forsvaret i Norge skal samarbeide med Finland innen NATO, når Finland en gang blir medlem. Finland har almen verneplikt bare for menn, mens det er frivillig for kvinner. I fjor gjennomførte over 22.200 almen verneplikt, derav over 1.600 kvinner. Vernepliktstiden i Finland er 165, 255 eller 347 dager. Med almen verneplikt mener man også de med russisk mor eller far - og barn av innvandrere fra andre land, fordi de er født i Finland og skal forsvare landet de er født i.

Det kalles integrering og skal få mennesker med en annen bakgrunn til å føle seg like viktig i det landet de er født i. Det finske forsvaret gjør det også mulig å gjennomføre verneplikt i Finland, selv om man aldri har bodd i Finland. Det rekker å være finsk statsborger. Man kan bruke svensk språk i en egen brigade eller engelsk i egne avdelinger. Mange som kommer for å gjennomføre verneplikten fra utlandet får et nærmere forhold til sin finske familie.

Kriger og språkbehov

Finland har hatt flere kriger med naboen i øst, derfor er det også viktig å ha soldater med kunnskaper i russisk. Allerede under Vinterkrigen som startet 30.11.1939 så man hvor viktig det var å få informasjon fra de sovjetiske soldatene og offiserene man tok til fange. Mannerheim og mange av offiserene i hans stab hadde vært aktive i tsarens hær og kunne russisk flytende i tillegg til andre språk som tysk, fransk eller engelsk. Alle snakket både finsk og svensk. Blant soldater fra karelske bygder og byer, som nå er del av Russland, var det noen familier der man i flere generasjoner hadde snakket finsk, svensk og russisk. Blant disse ble de fleste tolkene rekruttert for å være med i forhør av sovjetiske soldater og offiserer.

420.000 finlendere måtte forlate finske Karelen for godt sommeren 1944. I Wiborg/Viipuri ble det snakket finsk, svensk, tysk, russisk, fransk, fransk og jiddisk. Byen i øst var også kjent for mange restauranter og dans hver dag i uka, også på søndager før krigen brøt ut i 1939.

Hva hvis det skjer noe i nordlige Norge eller på Nordkalotten som krever kunnskaper i finsk og russisk? Hva hvis det skjer noe i nordlige Russland som krever kunnskaper i russisk på finsk og norsk side? Skal forsvaret da ringe et tolkefirma? Trenger vi ikke beredskap i Norge?

Tolkene har taushetsplikt og de er flinke. Men de er ikke soldater eller befal. Hva hvis det skjer noe i nordlige Finland som gjør at det vil strømme inn mange finske flyktninger til Troms og Finnmark? Hvem skal jobbe med disse menneskene på finsk? De som skal hjelpe nye finske flyktninger som kommer til Norge, skal forstå dagens finske samfunn, historie og kultur. Forskning viser at der det tidligere i historien har vært krig og innvandring fra et annet land, vil samme type situasjon oppstå på nytt senere.

  • ND bemerker: Ved UiT Norges arktiske universitet kan du ta bachelor i kvensk eller finsk språk og kultur. Les om studiet her.

Mange av de finske innvandrerne til Norge kom rett etter en krig eller under den store Nordiske krig 1700-1721 fordi de ikke ville være soldater for enten Russland eller Sverige. Finland har hatt nærmere 100 kriger og konflikter med naboen i øst gjennom 1000 år. En finsk serie, som er solgt til Disney og som kommer til Norge senere i år, tar i seks episoder for seg glemte arktiske konflikter under andre verdenskrig.

I Finland vil man ikke glemme det som skjedde under andre verdenskrig. Derfor har Finland et stort forsvar på 280.000 aktive reservister og sammenlagt 880.000 reservister. Det finske forsvaret skal øke antall øvelser til å omfatte 19.000 reservister per år.

Hvilken kunnskap er viktig i et samarbeid med Finland?

Det kan skje en stor naturkatastrofe, en atomulykke eller et angrep mot Norge eller Finland? Er beredskapen da å ringe et tolkefirma og håpe på det beste?

Finland er del av Norden og følger derfor svært godt med på hva som skjer i Norge og spesielt Sverige. Norge har nesten ingen nyheter om og fra Finland, så svært få i Norge vet egentlig hva som skjer i Finland.

I Finland er beredskap svært viktig, både innen mat og medisiner. Mat og medisiner er lagret for alt fra 4 måneder til over 12 måneder i beredskapslagre. Lagrene skal dekke behovet til alle i landet, men de kan også komme Norge til gode.

Finland produserer 83 % av sin egen mat og toalettpapir selv. Norge produserer rundt 46 % av egen mat og ikke mer toalettpapir enn rundt 20 %.

Covid-19-pandemien, som fortsatt er i våre samfunn, har vist at grensene kan bli stengt og at vi kan mangle medisiner og matvarer. Et samarbeid med Finland bør derfor inkludere alle instanser i samfunnet. En stor ny pandemi, naturkatastrofe, atomulykke eller krig kan stenge grensene totalt for kortere eller lengre tid.

Er Norge virkelig språklig og kulturelt forberedt for samarbeid med Finland?