Vi har verdens beste helsestell, skolevesen, rettsvesen og demokratri. Og sjølsagt i disse OL-tider verdens beste idrettsfolk.

Derfor har vi da også hatt sentrale posisjoner i internasjonalt arbeid for miljø, helse, reint hav og fred. Helt siden vi hadde FNs første generalsekretær. Derfor må vi ha ledelsen i NATO. Vi skulle også hatt ledelsen i EU, om ikke våre forgjengere hadde vært så dumme å legge medlemskapet ut til folkeavstemninger.

Går vi dette skrytet nærmere etter i sømmene vil vi derimot få et helt annet resultat:

– Norge er landet som øker utslippa av klimagasser når andre land reduserer, som setter i gang oljeleiting i iskantsonen og setter alt liv i Arktis i fare.

– Norge er landet som gir nye tillatelser til å dumpe gruveavfall i sjø når ingen andre land i verden gjør det (med mulig unntak for Papua New Guinea) og til og med arbeider aktivt internasjonalt for at denne forurensinga skal få status som beste praksis.

– Norge er landet som går i spissen for fiskeoppdrett som ødelegger kyst- og fjordfiske og villaksbestander både i Norge og andre land, og som raner verdens fattige for fisk til fòr og raserer regnskog for soya.

– Norge er landet med verdens største oljefond, basert på en oljevirksomhet som for lengst skulle vært stoppa av hensyn til klimaet og på spekulative investeringer i noen av verdens verste bandittselskaper.

– Norge er landet som ødelegger natur på land og hav med vindindustri i et tempo som vi aldri har sett maken til, under dekke av at det skal være nødvendig for "det grønne skiftet".

– Norge er landet som ødelegger for sitt eget urfolk med utbygginger som gjør reindrift umulig.

– Norge er landet det regjeringa ikke respekterer en dom i sin egen Høyesterett.

– Norge er landet som et titall ganger er dømt av den europeiske menneskerettsdomstolen for brudd på menneskerettene i barnevernssaker, men som fortsetter på samme vis.

– Norge er landet som har støtta USAs kriger i Jugoslavia, Syria, Libya, Afghanistan og som nå hisser til krig mot Russland.

– Norge er landet som brukte store penger på å markedsføre seg sjøl for å få plass i FNs sikkerhetsråd.

– Norge er landet som flyter høyt på utbyttinga av den fattige verden og som setter seg hardnakka imot et hvert forsøk på en mer rettferdig verdensorden.

– Norge er i forhold til folketallet verdens største imperialist.

– Norge er landet som har importert store mengder utenlandsk arbeidskraft for å presse ned lønnsnivået så de rike skal bli ennå rikere, men som sender ut flyktninger til ei usikker framtid.

– Norge er landet som har et gigantisk oljefond og stadig flere milliardærer, men ikke har råd til et skikkelig helsestell.

– Norge er landet som tror det har verdens beste skole, men som har ødelagt sin egen yrkesutdanning og også ligger langt etter på akademisk utdanning.

– Norge er landet der skattesnytere er helter og trygdemottakere settes i fengsel uten å ha gjort noe ulovlig.

– Norge er landet der høye stillinger som fiskeridirektør og sentralbanksjef ikke blir besatt ut fra kvalifikasjoner, men fra kameraderi og partibok.

Norge er best til en eneste ting – å være sjølgod.

PS: Alle påstandene i dette innlegget kan dokumenteres, men det er ikke plass til det i et avisinnlegg. Det er bare å spørre hva du vil ha dokumentert.