Selve smittevernspaven, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, sier nå, med referanse til en studie i Lancet Infectius Diseases, at personer som er fullvaksinerte mot korona, er like smittsomme som uvaksinerte.

Waterford County i Irland der 96,6 prosent av alle over 12 år er vaksinert, ligger på smittetoppen i Europa.

Vaksinering bidrar beviselig ikke til å motvirke spredning av korona eller til å beskytte utsatte grupper mot sykdommen.

Har norske myndigheter da noe juridisk grunnlag for å ta i bruk korona-pass, å opprettholde innreiserestriksjoner for uvaksinerte og å pålegge uvaksinerte en strengere testplikt for korona?

Alt myndighetene kan påberope seg når de vil tvinge befolkningen til å vaksinere seg mot korona ved hjelp av korona-pass og andre tiltak som skal gjøre det vondt og vanskelig å være uvaksinert, er at vaksinerte blir mindre alvorlig syke.

Dette er et tvilsomt argument som juridisk sett neppe holder til å begrunne korona-pass og andre tvangstiltak.

For det første er det tvilsomt om korona-vaksinerte bare noen måneder etter vaksineringen er bedre beskyttet mot død og alvorlig sykdom enn uvaksinerte. Jevnfør myndighetenes annonsering av at de vil tilby en såkalt booster-vaksine til allerede vaksinerte. Hvorvidt vaksiner og boostere gir bedre beskyttelse enn kroppens naturlige immunsystem virker uklart. Kanskje er uvaksinerte bedre beskyttet mot død og alvorlig sykdom siden de ikke har tuklet med sitt immunforsvar?

For det andre kan tvangstiltak for å redusere antallet som blir alvorlig syke av korona, vanskelig oppfattes som noe annet enn som et forsøk på å tildekke alvorlige feil og utilstrekkeligheter ved vårt helsevesen – og ved myndighetenes håndtering av korona-situasjonen. Skal befolkningen måtte godta korona-pass og andre tvangstiltak fordi myndighetene ikke har gjort noe for å øke behandlingskapasiteten etter utbruddet av korona-epidemien, slik at ca 200 korona-innlagte ved alle norske sykehus til sammen visstnok skal ha brakt helsevesenet vårt til randen av sammenbrudd?

Og for det tredje er det etisk problematisk og et brudd på grunnlaget for vårt rettssystem og vår samfunnsmodell å bruke makt for å beskytte ett eller flere mennesker mot seg selv. Samfunnet har rett til å bruke tvangstiltak mot et enkeltindivid for å forhindre at det skader andre eller samfunnet som helhet, for eksempel ved å spre en farlig sykdom. Men samfunnet har knapt noen rett til å bruke tvangstiltak for å forhindre at et individ skader seg selv, for eksempel ved å nekte å ta en vaksine myndighetene mener at beskytter mot død og alvorlig sykdom.