De siste ukene har vi vært vitne til tragiske og uvirkelige bilder fra det invaderte Ukraina. Enorme folkemengder på flukt fra krig og lidelser i biler, busser, til fots og på overfylte tog. Bilder fra kampene om å få plass på togene er hjerteskjærende.. Tenk om togene ikke kom - eller jernbanen med tilhørende infrastruktur ikke var på plass? Og tenk hvis jernbanenettet var like dårlig utbygd som i Nord-Norge?

Jernbanens beredskap for evakuering er fullstendig undervurdert i den nordlige landsdel. Våre ansvarlige politikere må nå våkne og ta dette inn over seg!

Dette er en av flere gode grunner til at Nord-Norgebanen (NNB) snarest må realiseres. Det er det mest klimavennlige og bærekraftige alternativet for transport over lange avstander. En framtidsrettet og moderne transport i stadig utvikling, som også turister etterspør. NNB er en nødvendig investering for effektiv vareflyt og for økt bosetting i Nord-Norge. Utrolig nok virker det som at både politikere og jernbanefornektere tenker at tettsteder og industrielle knutepunker skal komme før baneutbygging. Infrastrukturen må være magnetensom skaper aktivitet og økt bosetting!

Verken fly eller trailere kan måle seg med effektiviteten, bærekraften og sikkerheten ved transport på skinner over store avstander, ikke minst når det gjelder store volumer og tyngre gods.

Tromsø, som den største byen og motoren i nord, og med størst behov for vareflyt, må nå komme på banen. Det er helt urimelig at en bykommune som nærmer seg 100.000 i folketall bare skal serves med landveistransport. Det er nok at en trailer sakser på E8 og sperrer veien, så blokkeres nødvendig transport.

Mange trailere har vært involvert i ulykker med alvorlige personskader som resultat. Utbedring av veinettet kan redusere risikoen for ulykker. Men vi vil fortsatt ha et arktisk, uberegnelig klima. Om vi får x antall kjørefelt, så unngår vi ikke vinterføre, vinterstormer, dårlig sikt , hurtig skiftende føre, såpeglatt føre med uforutsette hendelser.

Utbedring av veier og batteridrevne lastebiler vil heller ikke fjerne problemet med enorme mengder mikroplast som spres fra bildekkene. Mikroplast finner vei til drikkevann og ellers i økosystemet.

I 2021 hadde Norge et handelsoverskudd på 531 milliarder kroner. Nordea anslår at Norge kan dra inn 1.750 milliarder kroner fra olje/gass i år. Ifølge statsbudsjettet er Norges inntekter budsjettert til 1553 milliarder kroner for 2022. Et helt statsbudsjett kostet Bergensbanen før den var driftsklar, etter at stortinget fattet vedtak for banen i 1894. Om så NNB kostnadsberegnes til 150 milliarder kroner, så vil det være under en tidel av dagens statsbudsjett.

Videreføring av NNB er et nasjonalt infrastrukturprosjekt som i høyeste grad er en viktig brikke i effektiv beredskap og forsvar av Norge.