Er ikke alle samer like mye verdt? 

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Når NSR og Senterpartiet vil løsrive Indre Finnmark fra resten av fylket, så røsker de samtidig med seg grunnlaget for finnmarksloven som beskytter oss samer ved kysten.

Ikke overraskende har NSR og Senterpartiet brukt den siste tiden til å levere et forsvarsskrift for privatisering av Finnmark når de i høringa om Finnmarkskommisjonen sin Karasjok-rapport sier at karasjokingene må eie naturen sjøl. De vet inderlig godt at det vil danne presedens og gi Kautokeino det samme. Konsekvensene for resten av Finnmark og samene der har de ingen plan for.

Det er alvorlig for alle finnmarkinger som vil jakte og fiske sømløst slik vi gjør dag. Jeger og fiskeforeningene i Finnmark har forstått det, og advarer i samme høringsrunde mot at Finnmark skal bli et lappeteppe av eiendommer, der de som bor i Indre Finnmark vil kunne bestemme hvem som skal kunne jakte og fiske hos dem, og hvor mye de skal betale. Sjøl har de like fritt leide til resten av Finnmark som før. Vi andre får det ikke.

Nordkalottfolket støtter jeger og fiskeforeningene, men mener dette også er alvorlig for samer ved kysten. Løsriver først Karasjok og senere Kautokeino seg fra resten av Finnmark, så er det ikke grunnlag for Finnmarksloven. For oss kystsamer som allerede har mistet mye av språk og kultur, så undergraves en lov som har fungert som beskyttelse også for våre interesser. Jeg registrerer at også deler av reindrifta er skeptisk til å miste Finnmarksloven og måtte forholde seg til tilfeldige grunneiere når de er med flokken.

Mitt spørsmål til NSR og Senterpartiet er om det er rimelig at vi som er den mest marginaliserte gruppa samer skal betale for privatisering til de mest ressurssterke samene i Indre Finnmark? Når ble forresten privatisering av store landarealer utbredt urfolkstankegang?

Vi tror at det har verken partiene eller Finnmarkskommisjonen som først foreslo dette, tenkt på. Det vil vises når folk i Skoganvarre risikere å miste rettigheter i sine områder i gamle Avjovarre, mens folk på finsk side i Angel har fått anerkjent bruksrettigheter på norsk side av grensa. Samer i Finland med sterkere rettigheter i Norge enn samer i Skoganvarre? Hvor er logikken?

Nordkalottfolket har advart mot dette før, og kommer til å stemme imot om saka kommer i sametinget og fylkestinget. Vår urfolkstankegang er at utmarka er til låns, den eier vi sammen med fremtiden og våre barn. Selvfølgelig med respekt for de enkeltpersoner eller bygder som har krevd sine hevdvunne rettigheter, men aldri med å sette et samisk folk over et annet.

Verken vi som bor ved kysten eller innlandet i Finnmark har opplevd annen virkelighet enn at naturen eier vi sammen. Nå vil man separere det samiske folk rettighetsmessig, og trekke en grense mellom kyst og innland som mer er egna til å splitte en forene. Det er ikke greit i det hele tatt.

Vi registrerer at NSR og Senterpartiet har vært klar i sin tale for utskilling og privatisering av utmarka i Finnmark, mens Same-Ap har pakket meningene sine inn i vatt og vil ikke si hva de mener. Det er disse tre som har valgt alle Sametingets representanter i FeFo-styret, og har ansvaret for de vedtak som gjøres når FeFo behandler saken 25. november.

Nordkalottfolket sier nei til privatisering av Finnmark og ja til Finnmark som fortsatt felleseie.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken