Ved Sametingsvalget høsten 2021 fikk Nordkalottfolket (Nkf) 18,3% av stemmene. Frp fikk 4,8% av stemmene. Til sammen blir dette 23,1%. Dette betyr at nesten hver 4 velger stemte på et parti som har fremmet og fremmer en skarp kritikk av den samepolitikken som NSR og co fører og forfekter.

Legg også merke til navnet. «Nordkalottfolket». Altså ikke noe med same eller samisk i navnet.

I en rekke uttalelser fra Nkf før valgt, ble det fremmet skarp kritikk av NSR. Jeg nøyer meg her med tre eksempler.

1. «NSR klarte nok en gang å få frem holdningen om oss stakkars samer som fattig, uten ressurser. Dette har elitesamene alltid tjent godt på. Jo mer stakkarslig vi fremstilles, jo mer penger får vi fra staten. Det er direkte tragisk å se på

2. «NSR hevder at «vi er ekstrem når vi snakker om likeverd mellom samer. Jeg synes det er mer ekstremt å mene at ett folk skal bestemme over andre. NSR mener samene skal bestemme over nordmenn og kvener. Jeg mener det er forferdelig

3. «NSR mener at Sametinget skal ha full selvbestemmelse i alle samiske saker, og såkalt forhåndsinformert samtykke. Det betyr at de mener samer skal bestemme over alle andre folk, og til enhver tid kunne si nei til andres planer og at sametinget alltid skal ha siste ord. Det er vi svært uenig i.»

En klassisk og ufin hersketeknikk fra NSR og co, som er blitt benyttet mot de som har fremmet kritikk av den politikken som NSR og co fører og forfekter, er at de som gjør det er samefiendtlig. Også Nkf er blitt karakterisert som samefiendtlig av NSR. NSR opptrer som om det er de som er samene i Norge.

Det siste Sametingsvalget viste at så slettes ikke er tilfelle. NRS fikk bare 31,9% av stemmene.

I Nordre valgkrets, som består av kommunene Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Alta, Hasvik, Loppa, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa i Troms og Finnmark fylkeskommune, fikk Nkf 36,5% av stemmene og Frp fikk 9,7% av stemmene Dette blir til sammen 46,2 %. NSR fikk 20,7% av stemmene i denne valgkretsen.

Om en holder seg til retorikken til NSR og co så er det naturlig å stille dette spørsmålet: Er nesten hver fjerde same som stemte ved sametingsvalget samefiendtlig?