Finnmark legeforening anser at landingsplass for de nye redningshelikoptrene ved landets akuttsykehus er nasjonal kritisk infrastruktur. Følgelig burde egne direkte statlige bevilgninger fulgt med i anskaffelsesprosessen. Slik ble det ikke.

Det nye helikopteret, SAR Queen, kan ikke lande ved mange av våre akuttsykehus. Etter 14 år og over 14 milliarder i prosjektering og innkjøp, har Norge fått fremtidens redningshelikopter, men med fortidens akuttmedisinske kjede.

Vi øyner et håp om at de to nye regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har tatt innover seg denne utfordringen ved at man i Hurdalsplattformen under punktet «Sykehus og helsepersonell» – kulepunkt 12 finner:

«Sørge for landingsplasser for nye redningshelikoptre i NAWSARH-prosjektet ved sykehusene der det er behov.»

Men hva mener regjeringspartiene med «der det er behov»?

For å belyse spørsmålet, mener Finnmark legeforening at man først må identifisere de sykehusene som faktisk tar imot redningshelikoptrene, og i så stort omfang at investeringen av helikopterlandingsplass på/ved sykehuset lar seg rettferdiggjøre.

Videre må man vurdere hva man oppnår ved å ha helikopterlandingsplass på/ved sykehuset framfor å lande på en flyplass en kort kjøretur unna med bilambulanse.

Vi har 2 akuttsykehus i Finnmark: Kirkenes i øst og Hammerfest en 480km biltur mot vest. Nærmeste universitetssykehus er i Tromsø, en ytterligere biltur på 526km mot sørvest. I havområdene nord for Finnmark befinner det seg til enhver tid et betydelig antall ansatte i fiske- og petroleumsindustrien. For ordens skyld legger vi til at norsk økonomisk sone strekker seg 370km (200 nautiske mil) ut i Barentshavet.

I Vest-Finnmark er nesten all ambulansehelikoptertransport ivaretatt av redningshelikopteret stasjonert på Banak, Lakselv. Fra å ikke ha noen ambulansehelikoptertjeneste i det hele tatt, fikk Øst-Finnmark og Kirkenes sykehus en slik tjeneste fra våren 2018. Der er det nå stasjonert et ambulansehelikopter fra Norsk Luftambulanse, slik at redningshelikopteret sjeldnere trengs i øst, foruten på rene redningsoppdrag til havs. Kort oppsummert i 2020 landet redningshelikopteret bare en gang i Kirkenes. Hammerfest sykehus derimot har regelmessig behov for å ta imot dette helikopteret.

Spørsmålet om hva man oppnår ved å ha landingsplass på/ved sykehuset, framfor å lande på en flyplass en kort kjøretur unna med bilambulanse er like aktuelt for pasientene uavhengig av om det er et ambulansehelikopter eller et redningshelikopter.

Det viktigste i den akuttmedisinske kjeden er å korte ned tiden fra akutt sykdom eller skade oppstår til endelig livreddende behandling på sykehus. Helikoptre er unike ved at de i motsetning til fly kan lande der pasienten er og fly direkte til sykehus. Dette sparer tid. Pasienten flyttes kun to ganger – inn i helikopteret og ut på sykehuset. Fra Hammerfest lufthavn, hvor redningshelikopteret lander i dag, bruker ambulansen bare 5 minutter til sykehuset. Men det er ikke dette som tar mest tid.

Utfordringen er pasientforflytning. Se for deg familieturen om sommeren, en 4-timers bilreise for å besøke besteforeldrene. Vi har alle erfart at det ikke er selve bilturen som er mest utfordrende, men pakkingen av bilen. «Pakking av dårlige pasienter» tar lang tid. Det er også risikofylt å flytte ustabile pasienter over fra en transportenhet til en annen. Det er mye som må passes på særlig når pasienten ikke puster selv eller hjertet ikke slår uten hjelp.

Dagens løsning med overflytting fra helikopter til ambulanse for så å kjøres til Hammerfest sykehus tar altså ikke bare 5 minutter, men ytterligere 15–30 risikable minutter som går med til å flytte over pasienten fra helikopteret til ambulansebilen.

Finnmark legeforening mener dagens løsning med å lande helikopter på nærmeste flyplass hører fortiden til. Den akuttmedisinske kjeden handler om å spare minutter i forsøk på å redde liv og helse. Da fremstår det meningsløst å opprettholde en forsinkelse i slutten av kjeden, en hindring som stjeler mange minutter fra pasienten.

Nå er vi spente på om Hurdalsplattformen kan løse utfordringen med landingsplass for det nye redningshelikopteret ved Hammerfest sykehus.