Ja, det står om liv for de rusavhengige. Hvorfor får de ikke hjelp? I et av de rikeste landene i verden. Det står faktisk så ille til at en gruppe leger og andre helsearbeidere vil jobbe gratis for å etablere «Gateklinikken». Men Helsedirektoratet har avslått søknad om støtte til lokaler og utstyr.

De aller sykeste får ikke den hjelp og omsorg de trenger. Imens måler Helsedirektoratet, regjering, Storting en meter eller to. Deler ukritisk ut millioner i støtte til store internasjonale selskaper fordi det er pandemi.

Ja, jeg støtter at vi skal være rause i en pandemi. Men pandemien rus har pågått lenge, og den vil fortsette. Hvorfor stiller ikke politikere og elite byråkrater opp for dem? Og for alle pårørende som sliter seg ut i fortvilelse over at deres nære ikke får hjelp.

Norske politikere er avhengig av PR og omdømmeeksperter for å vite hva de skal si. Derfor ber jeg kommunikasjonsbyråer skrive inn i talene til politikere, og andre som ikke vet hva de mener, at de nå må bry seg om de rusavhengige. Ikke bare i ord og avisoppslag. Men i tiltak.

Det er rystende at leger kan miste sin legelisens fordi de vil hjelpe rusavhengige til et verdig liv. De aller svakeste av de rusavhengige. Ja, for de sterkeste av dem, se Exit på NRK, de kan kjøpe både rusen og helsehjelpen selv.

Hvor mange flere rusavhengige skal dø før de får hjelp? Kan vi få daglige oppdateringer på det? På lik linje med R-tallet og antallet fester politiet rykker ut til?