Dette er ikke en del av av NATO-forpliktelsene til Norge, men en bilateral avtale med USA. Den nye avtalen innebærer:

– opprettelse av fire amerikanske militærbaser på norsk jord: Tre flybaser – på Rygge, Sola og Evenes, og en marinebase ved Ramsund Orlogsstasjon
– en total endring av norsk basepolitikk, slik den har lagt fast siden inngåelsen av NATO-medlemskapet i 1949
– et klart brudd på norsk sjølråderett

Om disse basene blir en realitet er det ikke et bidrag til forsvaret av Norge, men derimot et ledd i USAs strategi for å nedkjempe Russland. Rand Corporation uttrykker dette klart i sin rapport fra 2019, der det heter at målet for USA er “å forstrekke og destabilisere Russland”, med økonomiske sanksjoner og etablering av militærbaser i NATO-land. Rand Corporation – en 70 år gammel tenketank finansiert i stor grad av US Department of Defence, US Army, US Air Force og US Homeland Security – har ikke Norges interesser i tankene. De er påvirkningsagenter for det amerikanske militær-industrielle komplekset inn mot amerikanske beslutningstakere.

Amerikanske militærbaser i Norge er ikke i det norske folks interesse

Det norske Forsvaret blir mer og mer integrert i USAs aggressive, globale strategi og mindre og mindre en institusjon med oppgave å forvare vårt territorium i tilfelle av et militært angrep. I økende grad settes norske innsatstyrker inn i NATOs “out-of-area” operasjoner og også nå direkte underlagt amerikansk kommando, slik fregatten KNM “Fridtjof Nansen” for øyeblikket er, som støtteskip for det amerikanske hangarskipet USS “Harry S Truman”.

Antikrigs-Initiativet er en najonal fredsorganisjo. Vi jobber for å spre informasjon og for at flere stemmer blir representert i offentligheten.

Verden er i forandring og det går raskt. Ingen vet hvordan verden vil se ut i fremtiden. Norge må prioritere samarbeid og fremsynthet. På mange fronter arbeides det for nedrustning, bærekraft og fordeling av makt mellom flere. Amerikanske baser i Europa er ikke et valg som tilhører denne tankegangen.

Det vil ikke være lett å avbryte denne prosessen og si nei til USA, men vi oppfordrer regjeringen til likevel å gjør det!

Skyld gjerne på oss folket. Vi som har valgt dere til å representere oss. Vi ønsker ikke dette. Det vet de folkevalgte- derfor har det ikke blitt gitt plass til noen diskusjoner. Derfor får motstanderne sjelden sine artikler på trykk og sin stemme i radioen. USA er ikke løsningen på våre problemer. Tal til demokratiet, tal dialogens språk og jakt heller på et felles prosjekt for å løse de utfordringene verden har.

Basene vil gjøre oss til et bombemål.

Basene vil fange oss i en annen stats maktspill.