Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i Troms og Finnmark fylkeskommune er 320 av totalt 1274 lærerårsverk utført av ansatte som ikke har lærerutdanning. Det utgjør om lag 25% av årsverk til undervisning. Jeg er fullstendig klar over at KS i sin innbitte kamp mot lærerne og betydningen av lærerutdanning ikke vil gi sin tilslutning til disse tallene, men det er ikke Utdanningsforbundet som produserer statistikken.

Dette er tall som burde få det til å gå kaldt nedover ryggen til alle som er opptatte av den fremtidige kompetansen i landsdelen. Hvorfor i det hele tatt snakke om store spørsmål som frafall i den videregående opplæringa eller kompetansebehovet i nord, når KS ikke engang anerkjenner det enorme kompetansehullet midt i egen sektor?

Nok en gang var det viktig for KS at lærerne ikke ble prioritert. De to siste oppgjørene har vært katastrofalt dårlige, og undervisningspersonalet har hatt den dårligste lønnsutviklingen av alle – uansett sektor (Kilde:TBU-rapport 2022). På litt lengre sikt har lærerne konsekvent kommet dårligere ut enn andre grupper, både i og utenfor velferdsstaten. Dette er fakta, enten man velger å se på gjennomsnittlig grunnlønnsvekst eller prosentvis lønnsutvikling over tid.

KS hevder å tale primær- og fylkeskommunenes sak i forhandlingene med arbeidstakerne. Er det virkelig slik at Troms og Finnmark fylkeskommune er enig i den prioriteringen forhandlingsdelegasjonen fra KS har gjort?

Synes du som øverste leder for den videregående opplæringa i Troms og Finnmark at det er riktig at de med lengst utdanning, og lengst ansiennitet i offentlig sektor skal komme dårligst ut år etter år?

Hvorfor skal dagens ungdom velge å ta fem års høyere utdanning når de får en arbeidsgiver som konsekvent nedprioriterer dem i lønnsoppgjørene?

Så, gode fylkesråd Bjarne Rohde, er du like blind for utfordringene i skolen som det KS er? Synes du lærerstreik er måten å møte det første pandemifrie skoleåret på?