Gå til sidens hovedinnhold

Er det systemsvikt i vedlikeholdet av vinterveiene?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag 8. november skjedde det dessverre igjen. Fører i privatbil omkom etter sammenstøt med lastebil. Hva som nøyaktig skjedde og hva den direkte årsaken til ulykken var kan man jo bare spekulere i på nåværende tidspunkt. Men at vær- og føreforhold var en medvirkende årsak er det nok liten tvil om.

Speilglatt føre

Ifølge Nordlys hadde flere vitner på stedet observert svært glatte/isete kjøreforhold. Det ble rapportert om speilglatt broddeføre når man gikk til fots. Det var ikke strødd.

Dagen etter blir det opplyst i Nordlys at flere hadde observert ekstremt glatte forhold mandag morgen. Man fikk også opplyst at det var like ille på tirsdag (!?). Og at denne spesielle delen av E8 var kjent for både manglende veivedlikehold og at det ofte var ekstra glatt.

Statens vegvesen og entreprenører

Dessverre er ikke dette med manglende vedlikehold/strøing/salting et enkelttilfelle eller unntak fra normalen. Statens vegvesen (SVV) som har ansvaret har elegant overført arbeidet til ulike private entreprenører som vi kan si i beste fall gjør en svært variabel jobb. Noen steder er stort sett alt i orden, andre steder er det nesten alltid problemer. Hvordan kontrollen med disse entreprenørene foregår er ukjent for meg. Men det kan synes som om SVV skylder på entreprenørene for manglende oppfølging. Og at entreprenørene igjen skylder på SVV for manglende ressurser og dårlig økonomi. Til tider kan man mistenke at entreprenørene får bonus ved å bruke minst mulig strømidler.

Variabelt vedlikehold

Som yrkessjåfør oppleves stadige utfordringer vinterstid. Man kan jo si at det er en del av jobben, og at det ikke skal være så enkelt å kjøre vogntog på vinterveiene i nord. Men det er vel ingen unnskyldning for at veivedlikeholdet kan tas lett på? Noe av det farligste er at det er svært variabelt vedlikehold. Man kan kjøre på godt strødd vei gjennom Lavangsdalen, for så plutselig å oppleve skøytebane i Ramfjorden, eller omvendt. Det vil si at man opplever veldig ulike forhold mellom rodene.

Samme situasjon E6 Bardufoss

I slutten av oktober opplevde jeg dessverre en ikke uvanlig situasjon på E6 ved Bardufoss. Det var natt med lett snøvær og vanlige vinterforhold. Plutselig ser jeg et vogntog et stykke foran meg skli over i venstre kjørefelt og klemmer en privatbil som kommer i motgående kjørefelt inn mot autovernet. Heldigvis var farten lav og det skjer ikke alvorlige personskader. Men her var veibanen i en slak venstresving plutselig så glatt at det var problematisk å stå oppreist utenfor bilen. Det var ikke antydning til strøing på veien. Jeg ringte SVV veimeldingssentral (175) og meldte om ulykke og at det måtte strøs umiddelbart. Etter to timer med diverse blålysetater og bilberging, var E6 fortsatt ikke strødd på stedet. Da dukket det opp en brøytebil, men uten strømidler (?!). Han hadde imidlertid en kollega i nærheten som ankom etter hvert med strømidler. Men ingen av disse hadde ansvar for denne aktuelle roden. Så hvor var da, etter over to timer varslingstid, entreprenøren med ansvaret for roden?

Ansvarlige myndigheter tause

Det er forhåpentligvis ikke overraskende at det er ressurskrevende å holde våre viktigste riksveier åpne for trafikk i vekslende værforhold døgnet rundt. Vare- og godstransport foregår døgnet rundt, og ikke bare på dagtid og godværsdager. Jeg har skrevet om tilsvarende problemer tidligere, men ansvarlige myndigheter eller involverte entreprenører holder seg vel klokelig tause. Eller man henviser til fantastiske statistikker der Norge stadig har synkende dødstall i trafikken og slår seg til ro med det.

Systemsvikt?

Spørsmålene som dukker opp, er derfor igjen:

  • Er det en systemsvikt et eller annet sted der SVV/offentlige myndigheter skyver pressede entreprenører foran seg og ansvar pulveriseres?
  • Avsettes det nok ressurser fra Staten/fylket for denne type veivedlikehold som må fungere 24/7?
  • Er veimeldingssentralen i stand til å iverksette/beordre vedlikehold eller er de bare et forsinkende ledd som formidler beskjeder til entreprenører som gjør hva de vil?
  • Og hva slags system har man for å kvalitetssikre 24/7 de ulike entreprenørene som er gitt ansvar for utførelsen av det livsviktige veivedlikeholdet vinterstid?

Kommentarer til denne saken