47 kommuneoverleger, smittevernleger og samfunnsmedisinere mener smitteverntiltakene som regjeringen innfører nå er utålelige. Samfunnet blør.

Noen må dø, skriver de. Inntil nå har bare 1134 dødd av korona i Norge, av 300 tusen smittet. Altså er det bare 3.8 promille som har hatt dødelig utgang. Koronapasientene utgjør bare en liten del av belastningen på sykehusene. Dette, og adskillig mer, må sykehusvesenet tåle. For vi andre, vi tåler ikke mer.

Oj, såå mange leger! Da må det vel være noe i det?

Men vent litt, det er 28 tusen leger i dette landet, altså utgjør disse 47 bare 1.7 promille av denne viktige yrkesgruppen. Og ingen av dem jobber på sykehus eller sykehjem.

Spørsmålet som må stilles er hvor mange protesterende kommuneleger, smittevernleger og samfunnsmedisinere som skal til for at myndighetene skal gi etter for presset og slipper viruset løs?

Jeg foreslår at man venter til minst 3.8 promille av legene (altså 106 individer) underskriver denne typen opprop om å flytte ansvaret for håndteringen av pandemien fra samfunnet til sykehusene og sykehjemmene.

Og da kan det kanskje være på tide å spørre de som jobber der om hva de synes om å få arbeidsplassene omgjort til likhus, slik vi ser det i andre land som følger denne oppskriften?

Kanskje det er flere enn noen promille som ikke er overbegeistret?