Visste du at Norge har kun 24 artillerikanoner i hele Norge?

Visste du at Norge har lagt de tidligere, fullt funksjonelle og oppdaterte F16 jagerflyene våre i møllpose i påvente av salg, men ikke får erstatningen F35 operative og tallmessig på plass før i 2025? I dag har Norge 24 jagerfly tilgjengelig i Norge, der pilotene ikke er ferdig trent for alle typer oppdrag.

Visste du at hele det norske forsvaret består av under 20 000 personell, ca halvparten er vernepliktige under utdanning, mens vi på åttitallet kunne stille opp med mellom 300-400 000 mann? Ullevål sykehus har flere ansatte enn hele forsvaret.

Vi har INGEN å mobilisere. INGEN. Mobiliseringsforåvarer er nedlagt. Vi har 37.000 HV soldater på lur med lavt trenings og utstyrsnivå, med unntak av noen få tusen bedre trente innsatsstyrker. Det er det vi har å forsvare Norge med.

Visste du at Norge har mellom 30-40 fungerende stridsvogner som er totalt utdatert og over dobbelt så gamle som soldatene som skal betjene dem? Visste du at allerede i 1995, så visste vi i Vesten at datidens standard russiske stridsvogner enkelt kunne skyte tvers gjennom de stridsvognene Norge fortsatt har 25 år senere, og at vi visste det da vi kjøpte dem fra Nederland? Tenk på det om barnet ditt eller søskenet ditt er en stolt kavalerist.


Visste du at Norge kun har to luftvernsystemer med mellomlang rekkevidde på noen titalls km? To. Ett er på Ørland og ett i området Evenes. Samtidig er tilfluktsrommene ikke vedlikeholdt. Vi har ingen beskyttelse av sivilbefolkningen. INGEN! Norge har akkurat kjøpt 6 kortholds luftvernsystemer for våre bakkestyrker, for første gang på om lag tyve år. Det er det Norge har av luftvern. Legg det sammen med null tilfluktsrom (joda, vi har tilfluktsrom i varierende grad av forfall, og de er foreslått nedlagt av den forrige regjeringen) og 24 jagerfly.

Visste du at den norske Hæren har ėn brigade i dag, mot 13 for tredve år siden? Den er spredd fra Litauen til Skjold til Rena. Det er det vi har for å forsvare hele Norges landjord. Russland har tre brigader bare i Murmansk.

Robert Mood, en tidligere hærsjef, sa at den norske hæren er stor nok til å forsvare en bydel i Oslo. En kort stund- for det finnes ingen reserver til erstatning eller rotasjon, hverken av materiell eller personell. En får nesten håpe at ingen blir skadet skadet eller drept i krig og ingenting blir ødelagt.

Visste du at under 10000 unge voksne avtjener verneplikten hvert år? Ca en sjettedel av ungdomskullene. Visste du også at de siste tre årene, har forsvaret slitt med å utstyre dem med undertøy, sokker eller merker til beretene? I fredstid, i verdens beste land…

Visste du at Norge kjøpte en håndfull nye fregatter og helikoptre til dem og kystvakten på begynnelsen av 2000- tallet? Helikoptrene kom aldri og de få som omsider har kommet, fungerer ikke, så fregattene våre har ikke en stor del av sin kapasitet til å bekjempe ubåter, og Kystvakten har ikke hatt helikoptre tilgjengelig i over ti år.

Visste du at Norge skal erstatte dagens seks ubåter med kun fire nye? En vil til enhvert tid være til vedlikehold, en brukes til trening av nytt mannskap, så i beste fall har Norge kun to ubåter tilgjengelig til forsvar. Vi har litt hav å forsvare, og er helt avhengig at hjelp utenfra kommer frem sjøveien.

Visste du at det tar minst tretti dager før substansiell NATO- hjelp kan rekke frem til Norge, men at det norske forsvaret på ingen måte er i stand til å holde ut i tretti dager?

Visste du at forhåndslagringen av komplett utstyr for 15.000 US Marines i fjellhaller i Trøndelag for rask bistand til Norge, for litt siden ble endret. Det var stridsvogner, kanoner, panservogner, feltsykehus og alt man trenger for å tredoble den norske Hæren med flyets hastighet. Nå er det ikke lenger stridsvogner og kanoner, så alt vi har frem til annen NATO hjelp ev. måtte komme, er de håndfullene Norge disponerer av dette materiellet.

Visste du at det danske forsvaret er på størrelse med det norske, og det er jo logisk tenker man, siden vi om lag er like mange mennesker? Visste du også at Danmark er på størrelse med Finnmark?

Visste du at for bare noen få år siden, spurte regjeringen daværende Forsvarssjef om råd for hvordan det norske forsvaret bør være, og at det ble forslått fire løsninger med forskjellig kampkraft og forsvarsevne, fra sterkest- alternativ A, til svakest- alternativ D, der A ble beskrevet og faglig anbefalt som en minimumsløsning for norsk selvstendighet og handlingsrom. Regjering og Storting så bort fra rådet, og valgte noe dårligere enn dårligste alternativ, og har underfinansiert sitt eget valg siden.

Er du trygg på statsministerens vurdering av det norske forsvaret som godt? Betyr «godt» også tilstrekkelig?

PS. All informasjon i dette innlegget er offentlig tilgjengelig og er to tastetrykk unna verifisering om du lurer.