Rekordhøye strømpriser i hele Sør-Norge rammer nå hardt veksthusnæringa, bønder, pizza bakerier, glasblåsere, pulver lakkerings-verksteder, de som lager ploger og redskap i metall, produsenter av papp og emballasje, ja nesten alt av kraftkrevende næringsvirksomhet. Restauranter, hoteller, leirskoler som alt er rammet hardt av korona tiltak får nå på toppen ekstremt høye strømregninger, dette kan bli det som knekker flere, arbeidsplasser går tapt og vi vil kunne få flere på NAV.

Er dette virkelig politikken regjeringen ønsker å stå for? Flere bedrifter har alt lagt ned andre må si opp folk eller permittere folk. Hytteeiere har falt helt utenfor kompensasjons-ordningene, det er uklart hvorfor regjeringen mener næringslivet og hytteeiere virkelig skal flås. Når det koster i snitt 12 øre pr KwH i snitt å produsere hvorfor skal folket og næringslivet da betale Ågerpriser i Sør-Norge? Dette altså for kraftutbygging av en felles ressurs hvor utbyggingen har blitt dekket over skatteseddelen, samt strømavgifter og profitt på strøm.

Jeg vil oppfordre også jurister til å komme på banene i denne debatten nå. I første paragraf i Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall står det: «Landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten».

I tillegg bør dette ses I sammenheng med Lov for Pristiltak som sier

«Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige. Heller ikke må det kreves, avtales eller opprettholdes forretningsvilkår som virker urimelig overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med allmenne interesser.»

En rekke næringer er kraftig rammet, samt at mange vanlige husstander fryser, må tenke på når og hvor lenge de dusjer, samt at mange har problemer med å betale strømregninga eller i det minste spiser godt inn i oppsparte midler. På toppen har flere forsikringsselskaper rapportert om rekordmange branner noe de begrunner med høye strømpriser siden dette medfører at flere har gått over til å sprengfyre med ved, om de i det hele tatt får tak i ved.

I en slik situasjon hvordan kan politisk skapte skyhøye strømpriser ikke anses som å være i åpenbar strid med allmenne interesser og dermed i konflikt med loven? Vel det er vanskelig å tolke loven og jeg er ikke jurist eller dommer. Ett par jurist venner jeg har kjapt luftet dette med antydet at tolkningen av loven i denne forbindelse trolig kun kan klargjøres om man bringer det inn for lagmannsretten eller høyesterett. Kanskje ett massesøksmål må til for å få klarhet i lovens tolkning? Dette vil imidlertid trolig fort ta flere år og koste mye ressurser, ikke minst om man går opp mot staten som har svært dype lommer og nesten ubegrenset ressurser i en slik sak. Det hadde allikevel vært interessant å få flere juristers vurdering inn i den offentlige debatten om man her kan ha mulig brudd på loven eller ikke? Så jeg oppfordrer også jurister til å komme på banen i debatten.

Etisk er nok folk flest enig om at staten her har gjort ett kraftig overtramp med strøm-prisene man nå ser i Sør-Norge. Nesten 600 000 har så langt meldt seg inn i Facebook gruppen «Vi som krever billigere strøm». Her er det av god grunn mye fortvilelse for folket har blitt skrudd. Store demonstrasjoner i hele landet og foran stortinget er forventet 20 januar.

Eksempelvis å bygge ut kabler mellom nord og Sør-Norge vil trolig ha liten virkning på å få dempet prisene så lange man ikke har eksportregulering på motorvei kabler til land med nesten umettelig kraftbehov, slik som Tyskland. Dette kan dermed ha en risiko for bare å øke prisene også i Nord, ikke minst om man får ennå flere kabler til utlandet. En av hovedårsakene til de høye strømprisene er nok at man har eksporterer ut nærmest hele årets forventede kraftoverskudd alt tidlig på vinteren, deriblant gjennom nye motorveier for strøm til Tyskland og Storbritannia. I Sør-Norge har man rett og slett ikke noen særlig buffer kapasitet i vannmagasinene. Mange partier har skyld i å ha lagt til rette for dette, men Støre og regjeringen sitter ved roret, det er de som må snu skuta, og det må skje nå.

Kortsiktig bør regjeringen og stortinget som et minimum kraftig øke kompensasjonsordningen. Kompensasjon for det de har tatt fra folket med begge hender, det må også gjelde for næringslivet samt hytte eiere, det finnes ingen noen gode argumenter for at disse skal flås med ågerpriser. Man må også få regulert eksporten, eksempelvis forbud mot eksport tidlig på høsten og vinteren om man om ikke har betydelig mer vann i magasinene, samt straks vurdere å forkaste elektrifisering av norsk sokkel som har minimale betydning for klima og vel i hovedsak er for å få skjøvet CO2 ut av norske regnskaper og over på andre land.