Er det ikke kjedelig og lite utfordrende å jobbe i eldreomsorgen?

Når jeg får dette spørsmålet reiser jeg bust, og trekker pusten dypt. I eldreomsorgen møter jeg mennesker som berører meg hver eneste dag. Mennesker med meningers mot, følelsesliv og levd liv. Det er en ære å få være med disse fantastiske menneskene, å lytte til deres historier og erfaringer, og å kunne gi dem noe tilbake – glede, omsorg og trøst.

Demenskoret, ikke bare et TV-program

Og forhåpentligvis har du fått et innsyn i det jeg snakker om nå, gjennom vinterens fineste TV-serie, Demenskoret. Hvis ikke, vil jeg si du har gått glipp av opplevelser som rører deg midt i hjertet. For det er sikkert, de treffer deg i hjertet så det synger.

Koret har rørt det ganske land til tårer, og som sykepleier som har jobbet med personer med demens i 25 år, kunne jeg ikke vært gladere. Endelig får flere se og føle på den gleden jeg har i jobben min hver eneste dag: Mestring til tross for begrensninger. Utfoldelse i trygge rammer. Gleden med å være sammen, mestre sammen, til tross for alt som er utfordrende. For det må være hevet over en enhver tvil – personer med demens og deres pårørende står i enorme utfordringer og en hverdag fylt med bekymringer. Jeg takker hver og en av dere, og de pårørende, for motet de har vist ved å være med i denne serien.

Å se den enkelte – på ekte!

Bettina Husebø, professor og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB) fikk Demensforskningsprisen i 2022. Hennes forskning viser at kompetent miljøbehandling, er den aller viktigste behandlingsformen for personer med demens. Det betyr å jobbe personsentrert med enkeltmennesket i fokus. At man ser den enkelte, fokuserer på mestring og ressurser, og legger til rette for aktiviteter. For mange er dette bare ord, som man kanskje ser betydningen av, eller ikke helt forstår. Helt til man ser Demenskoret. Dirigent Kim Wigard og programleder Ingrid Gjessing Linhave møter hver enkelt deltaker med respekt, med åpne armer og et stort fokus på å skape relasjoner. Trygghet og inkludering er nøkkelord når man jobber med personer med demes. Det er ingen tvil om at de lykkes, og det på en slik måte at følelsen også sprer de ut til alle oss som følger med.

Sangens betydning i miljøarbeid

Personer med demens mister ofte ordene og deres betydning. Det er utfordrende å snakke, og det er utfordrende å forstå. Så har du den befriende musikken, den som alltid sitter i kroppen. Lydene, teksten og ordne kommer frem igjen.

“Jeg synger, jeg husker og jeg kan!”

Ved å bruke musikk og sang i miljøbehandlingen, hentes gode minner og gode følelser frem; minner fra en ungdomstid, den første kjærligheten, barna og barnebarn. Minner som betyr noe for den jeg er og livet jeg har levd. Det betyr at du ser meg for den jeg er. Og det er nettopp slik vi får se deltakerne i Demenskoret. Det er ikke “bare” et TV-program, det er fakta. En studie fra NTNU i 2022 (Beitland) konkluderer med at; “Implementering av musikkbasert miljøbehandling kan gi psykisk, sosial og atferdsmessig bedring hos personer med demens.” Så ja til mer musikk i eldreomsorgen! Demenskoret på NRK er selve symbolet på hvor heldig jeg er som får se og oppleve denne gleden hver dag. Så til svaret på det innledende spørsmålet: Et stort rungende NEI. Og det håper jeg du forstår, etter å ha sett serien om de herlige menneskene i Demenskoret.

Hva kan vi gjøre i eldreomsorgen?

Så tilbake til dette koret, som har fenget en hel nasjon. Hva er dette starten på? Hvordan kan vi bruke det vi har lært, og hvordan kan kommunene tilrettelegge for at vi som sykepleiere kan bruke lærdommen i hverdagen vår? Svaret er enkelt. Kompetanse og tid. Det trengs kompetanse til alle som berøres av demens – pårørende, venner, fagarbeidere og samfunnet forøvrig. Det trengs tid til at sykepleierne som jobber med personer med demens kan få synge, hugge ved eller strikke sammen med pasientene sine.Kommunene må tørre å satse på det vi vet fungerer, i stedet for å bruke ressursene på halvveise løsninger som teknologi og piller. Det er ikke enten eller, men hva med ei sangstund hver kveld på sykehjemmet istedenfor for en sovetablett?

Til deg som jobber i eldreomsorgen: Du og din kompetanse trengs. Vi er mange og vet at miljøbehandlingen fungerer. Ikke gi opp, men la oss stå sammen i kjølvannet av Demenskoret og sett fokus på det vi som fagpersoner vet nytter.

Til deg som bestemmer: hør etter og ta grep!