Etter at Norge tegnet den nye avtalen om forsvarssamarbeid med USA, som ble presentert 16. april i år av Forsvarsministeren, er det nok grunn til å stille spørsmål om Norge er blitt en «aktiv spiller» for USAs verdenspolitikk. Vi kan vel konstatere nå at den skiftende politikken i USA skaper forvirringer i det internasjonale bildet og ser at den nye forsvarsavtalen kan utvikle fronter mellom Russland og Norge.

Forsvarsavtale uten åpenhet!

Avtalen om Forsvarssamarbeid mellom USA og Norge ble signert i pandemiens skygge, men reaksjonene har ikke latt vente på seg fra sterke krefter. Det er lite definert hva avtalen omhandler når man under pressekonferansen brukte begrep som at avtalen «moderniserer og supplerer de avtaler vi allerede har» samt, amerikanske investeringer på omforente land områder i Norge skal etableres. Selv om Forsvarsministeren røper at avtalen må være i tråd med norsk base-, atom-, anløpspolitikk og retningslinjer for utenlandsk aktivitet i Norge er man bekymret. Videre når det hevdes at ingen ting endrer norsk basepolitikk, bør man være på vakt om at avtalen inneholder et politisk ønske om å etablere utenlandske faste baser her i Norge, kanskje med en skjult politisk agenda, som kan ødelegge forholdet til vårt naboland Russland og frembringe en ny russofobi her hjemme. Forholdet som vår forsvarssjef derimot ønsker å utvikle i positiv retning.

Norsk militærbasepolitikk.

Vår nasjonale militærbasepolitikk ble etablert før Norge sluttet seg til NATO i 1949. Den har alle regjeringer bekjent seg til som blant annet hadde som formål å dempe spenningene spesielt i nordområdene mot utplassering av atomvåpen. Erklæringen fra den norske regjeringen sier «at den ikke ville tiltre noen overenskomst med andre stater som forpliktet oss til å åpne baser for fremmede styrker på norsk område så lenge Norge ikke var angrepet eller utsatt for trusler om angrep.» Videre heter det at de ønsker heller ikke « å medvirke til en politikk som har aggressive formål eller åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium.» Her føler nok mange at Norges militærbasepolitikk har blitt uthulet med allerede eksisterende amerikanske baser og øvelser ved grensene til Russland. Med den nye « moderniserte og supplerende» avtalen bør vi være på vakt mot at vi kan bli innlemmet sterkere i en ny eskalerende kald krig mellom Russland og USA som vi ikke bør ønske velkommen.

Det nye Stortinget skal nå vedta den avtalen som er inngått av forsvarsminister Bakke-Jensen og vi ser frem til at den blir nøye vurdert av den nye regjeringen før den blir presentert til Stortinget og eventuelt vedtatt.

USA er riktignok vår hovedalliert og styrende i NATO, men vi må tenke på vår fremtid som nasjon med naboer som vi skal leve med i overskuelig fremtid. Åpenhet og vedtak i en demokratisk prosess her hjemme er nødvendig uten påvirkning av propaganda fra alle sider slik at vi ikke bidrar til å stille oss selv i en vanskelig sikkerhetssituasjon.

World Veterans Federation.

World Veterans Federation er en paraplyorganisasjon for veteranorganisasjoner fra 121 land og representerer mer enn 60 millioner veteraner. Vi er meget bekymret for hvordan den eskalerende nye kalde krigen har utviklet seg. Den kan i verste fall ende i en storkonflikt og skape flere ofre fra krigshandlinger i stor skala også her hjemme på berget. Det ønsker vi ikke!