Senterpartiet har sanket støtte i Nord-Norge for sin distriktsprofil, men fører en fiskerifientlig politikk. De vil ha Norge ut av EØS og selv ikke egne partifeller tar partiets fiskeripolitikk seriøst. Båtsfjord-ordfører Ronald Wærnes hyller EØS-avtalen i VG for at den gir Norge solide vilkår for eksport av sjømat til EU. Wærnes har helt rett: EØS-avtalen er avgjørende for norsk eksport. Den er god for kysten og for Nord-Norge.

Senterpartiet vil si opp EØS-avtalen for å bytte den mot en handelsavtale. Problemet til Sp er bare at EØS-avtalen er god for Norge. Ikke minst kyst-Norge. Den gir veldig gode vilkår for fiskeeksport til EU. Det gir arbeidsplasser, muligheter og velferd i nord.

Senterpartiet har røttene på land og deres handelspolitikk rimer dårlig med behovene til kyst-Norge. Derfor forskrever Senterpartiet seg grundig når de prøver å vinne kystens gunst.

Det er ikke mulig å stå med ett bein plantet på land og det andre i båten. Den spagaten ender med et solid mageplask fra brygga. Sånn går det når landkrabber prøver seg på kystfiske.

Stemmefisket i Nord-Norge har så langt gått bra, men i lengden holder det ikke å bruke distrikts-agnet. Det er ikke nok for kysten å bli sett, en skal bli mett, også. Ha noe å leve av. Ikke en gang Senterpartiets egne politikere i nord kan garantere at de vil stemme på Sp i stortingsvalget. Båtsfjord Sp refser sin egen stortingskandidat for ikke å forstå fiskeripolitikk.

I avtaler med andre land må vi både gi og ta for at begge parter skal få en best mulig avtale til felles nytte. Handelsavtalen med Storbritannia er et nylig eksempel på det. En av kritikerne fra Stortingets talerstol til denne avtalen var Senterpartiets stortingskandidat fra Finnmark, Geir Adelsen Iversen. Faktisk ønsket han seg at et nytt rødgrønt flertall på Stortinget skulle komme sammen og si opp avtalen allerede til høsten, og ingen på rødgrønn side tok til motmæle mot dette i debatten.

Han sa: «Arbeiderpartiet sier at vi kan reforhandle den (handelsavtalen med Storbritannia) ved første stortingsmøte: Jeg håper at det er tilfelle.»

Både Rødt, SV og Senterpartiet vil at Norge skal si opp EØS-avtalen. Et flertall av de rødgrønne partiene vil altså melde Norge ut av den. Kan vi stole på at en eventuell rødgrønn regjering vil føre en politikk som sikrer norske arbeidsplasser langs kysten, eller er det styrt av andre hensyn og en ideologisk motstand mot frihandel?

Venstre er på lag med næringslivet og vet hvor mye tilgang til arbeidskraft og det europeiske markedet betyr for arbeidsplasser langs kysten. Etter halvannet år med pandemi og stengte grenser, er usikkerhet om EØS-avtalen det siste norske bedrifter trenger. Det slipper de dersom Venstre og dagens regjering får fornyet tillit.

Brexit har vist at utmelding av EUs indre marked gjør det vanskelig å få til gode avtaler. For Storbritannia har prisen vært lavere pundkurs, dårligere økonomi, høyere arbeidsledighet og dårligere handelsavtaler. Britisk fiskerinæring er ikke fornøyd. Norge har derimot en god avtale i EØS som sikrer næringa gode muligheter. En utmelding av EØS vil få negative følger, ikke minst for kysten.

Venstre vil ha et forpliktende samarbeid med andre land. Vi tror på samarbeid på tvers av landegrenser for å løse de store utfordringene i vår tid. Vi kommer til å føre en forutsigbar og næringsvennlig handelspolitikk som sikrer hele landet gode kår.