Hovedsaken i EØS-avtalen er deltagelse i EUs indre marked, noe som har avgjørende betydning for norsk handel med de fleste land i Europa. (EØS = Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet.) Men EØS er mye mer; det omfatter også samarbeid innenfor forskning, utdannelse, miljøvern, sosiale spørsmål og kultur. Det er derfor urealistisk å tenke seg at en handelsavtale kan erstatte EØS-avtalen.

Et eksempel på samarbeid om miljøvern, er det nye direktivet om engangsartikler av plast, SUP (=Single-Use Plastics). Norge har som EØS-medlem innført dette direktivet. Her forbys 10 typer engangsartikler av plast. Produktene er valgt ut fra en undersøkelse av hvilke produkter som finnes i søppel på europeiske strender.

En studie viste at 10 engangsprodukter utgjorde over 90 % av alt søppelet, og det er disse produktene som blir forbudt. Det er også et kriterium at det skal finnes tilgjengelige alternativer. Plastflasker, sigarettfiltre og bomullspinner er de artiklene som det ble funnet mest av på strendene, derfor blir de forbudt. Dessuten forbyr direktivet produkter av ekspandert polystyren. Disse produktene blir lett brutt ned til bittesmå hvite plastballer som blir blåst rundt av vinden, og spist av fisker eller fugler som tror det er mat.

Partiet Sentrum støtter forbudet mot engangsartikler av plast, men det trengs også flere tiltak. Vi vil derfor bl.a. arbeide for panteordninger, gjenbruk og internasjonale avtaler for å redusere plastforsøplinga.

EØS er altså mer enn handel. Vi mener at EØS-avtalen legger grunnlaget for et godt samarbeid med EU på mange områder som er viktige for Norge og EU. Spesielt viktig er samarbeidet om klima og miljø.