Nordlys bruker en leder til å kritisere og veilede meg etter et intervju i avisa iTromsø. Avisen hadde bedt meg kommentere framgangen til Nordkalottfolket og hvilke konsekvenser det kan få for Sametinget og samepolitikken. Jeg pekte på flere forhold – at det kunne svekke Sametingets felles stemme, at det kunne virke mobiliserende for å få flere til å engasjere seg, og at samtalen om det samiske demokratiet kan bli mer levende. Jeg trakk også fram at Sametinget har en sterk posisjon overfor norske myndigheter, ikke minst gjennom konsultasjonsloven som Stortinget har vedtatt.

Konklusjonen i lederen er at jeg gjør meg til talsmann for ensretting og har en tenkning om politiske institusjoner som hører hjemme i nasjoner vi ikke liker å sammenligne oss med. Veiledningen er en framstilling av hvorfor Nordkalottfolket har fått framgang under årets valg, og om politiske konfliktlinjer som eksisterer til andre partier i Sametinget, spesielt Norske Samers Riksforbund.

For meg er det ganske ubegripelig hvordan lederredaksjonen underbygger en konklusjon om samisk ensretting. Jeg har ikke ytret meg mot Nordkalottfolket, tvert om på mulighet for demokratisk fornyelse, og man skal lete lenge for å finne grunnlag for å konkludere med totalitær tenkning i det jeg sier. At en avis vil ha skarpe synspunkter i sine ledere er så sin sak, men det er skuffende og en tvilsom strategi å basere dette på en forvrengning av andres synspunkter. Det bidrar i alle fall ikke til den offentlige debatten.