Jeg viser til Oddmund Enoksens innlegg i Nordlys torsdag 23. juni. Jeg skjønner ikke at Enoksen har våget å skrive innlegget – omtrent alt er jo galt:

1. Vindkraft er ikke et spørsmål om høyre og venstre i politikken, bortsett fra på Stortinget. I befolkningen er vindkraftmotstanden stor i alle partier, jfr. vedtakene i Sørfold og Fauske.

2. Jeg har ikke skrevet at det ikke er behov for å erstatte fossil energi med fornybar energi. Men jeg har dokumentert at erstatning er umulig, med den økonomiske veksten alle partier prioriterer.

3. Jeg har diverse ganger på egen FB-side referert de utredninger som er gjort om alternativene til vindkraft. Allerede for over 10 år siden ble det i en off. rapport konkludert med at Norge kan energieffektivisere norske bygg for 40 TWh (Arnstad-utvalget). Og det er seinere dokumentert av et NTNU-institutt at vi kan bygge/oppgradere norsk vannkraft med nesten 30 TWh. Selv om vi bare bygger en brøkdel av dette, vil behovet for vindkraft forsvinne.

4. Vindkraft er slett ikke lønnsom, som Enoksen hevder. De prosjektene som er realisert, har fått subsidier, men enda viktigere er de såkalte «rammebetingelsene» som har sløyfet alle de avgifter annen kraftindustri har betalt til det offentlige. Spesielle avskrivningsregler for vindkraft har hatt avgjørende betydning for utbyggingen. Og det siste året har den vanvittige strømprisen fått det til å se ut som om vindkrafta er «lønnsom». (For to dager siden kom den sensasjonelle opplysningen fra regjeringen om at vindkraft neste år skal belastes med hele 1 øre/kWh).

5. Enoksen prøver ikke å argumentere mot mitt hovedpoeng i innlegget av 23. juni, nemlig det meningsløse sløseriet av strøm som regjeringen planlegger å flerdoble: Unødvendig eksport, elektrifiseringen av sokkelen, sentra til enormt energikrevende bitcoin-spekulasjon, hydrogenproduksjon som nesten ikke gir kraft - av 10 TWh fornybar energi som brukes til produksjon av hydrogen, blir det bare ca. 4 TWh kraft. Den enorme kabelbyggingen som planlegges i Norge skal knytte planlagte, men unødvendige vindkraftanlegg til sentralnettet, i tillegg til at krafteksporten gjør det nødvendig å styrke sentralnettet ytterligere.

6. Å eksportere norsk vannkraft til EU for å kompensere for at Tyskland m.fl. har lagt ned sin kjernekraft, er latterlig. I stedet for å eksportere vannkraft, burde vi eksportere produkter lagd av vannkraft.

7. Vindkrafta er selvfølgelig ikke noe klimatiltak, tvert om: Jo mer meningsløst et energipolitisk tiltak er, jo mer klimarelevant blir det framstilt i media. Vi trenger ikke konsekvensene av vindkraftutbygging og annen norsk energipolitikk, f.eks. den vanvittige strømprisen – særlig sørpå – som snart skal eksporteres nordover.