Oddmund Enoksen har i flere innlegg i Nordnorsk debatt angrepet Naturvernforbundet og støttet sjødeponi i Repparfjorden, og har signert som SV-medlem. Jeg har tre punkter jeg vil opplyse om:

1. SV støtter aksjonistene, er imot sjødeponi i Repparfjorden og er ellers uenig i det aller meste av det Enoksen skriver.

2. Enoksen har en lang tradisjon for å skrive innlegg som går mot SVs politikk, både i denne saken og andre.

3. Enoksen representerer ikke SVs syn, men SV har ingen mulighet for å stoppe enkeltmedlemmer fra å skrive innlegg.