Oddmund Enoksen er 100% indoktrinert og hjernevasket når det gjelder sitt ekstreme positive syn på vindkraft både på land og til havs. Enoksens religiøse fanatisme for vindkraft gjør ham til en farlig motstander av alle som ønsker å ta vare på natur, miljø, dyreliv, fugleliv og gode naturopplevelser for folk flest.

Norge har ikke behov for mer energi med utbygging av vindkraft på land og til havs, slik Enoksen hevder. Der har Handegård 100% rett. Det er energiloven som ble endret i 1991, ACER og denne helt ukontrollerte eksporten av strøm via kabler til EU som er det store problemet, og som skaper de ekstremt høye strømprisene her i landet til sterk ulempe for norske bedrifter, offentlige virksomheter og den vanlige borger - fattig som rik, først og fremst for de fattige.

Hvis Norge trekker seg ut av ACER og begrenser strømeksporten, slik at Norge til en hver tid kan ha 70% av en normal ansvarlig sikkerhetsmessig vann-nivå i magasinene, ville det sikre lave stabile priser for norsk industri og norske borgere.

Denne løsningen ønsker hverken denne regjeringen eller opposisjonen. Istedenfor satser man på de naturødeleggende og miljøfiendtlige vindmølleparkene som vil gi varige høye strømpriser her i Norge. Det vil nok kraftselskapenes og storkapitalens sterke og utrettelige forsvarere som Oddmund Enoksen, LO-ledelsen, Ap-ledelsen, Høyre, Frp, Venstre og MDG gi en skikkelig applaus for.

Hverken Ap-ledelsen eller LO-ledelsen ønsker å begrense strømeksporten til EU, selv om vannstanden i magasinene er på det laveste nivå. Her ønsker man først og fremst å tjene EUs interesser og ikke interessene til det norske folk.

Tror Enoksen virkelig på at vindkraft redder miljøet og er «såkalt» grønn virksomhet? Vindmøllene til havs vil ha en negativ påvirkning på fuglelivet og på livet i havet, og vindmøller på land bør totalforbys, da de ødelegger natur og miljø og ikke er noen positiv virksomhet for klima.

Handegård har derfor helt rett . Vi har mer enn nok energi her i Norge. Det er politikken, mangel på fornuft og forvaltningen av denne energien det er noe fundamentalt galt med.