Mandag 6. september går første avgang med helårsferga mellom Tromsø og Senja. Å kunne reise med ferga over Malangen hele året, er en lenge etterlengtet sak, og vil være til stor glede for folk og næringsliv både i Tromsø og på Senja. Det er et fantastisk bidrag fra Troms og Finnmark Fylkeskommune, prioritert for å knytte mennesker og næringsliv i vår unike region tettere sammen.

Forhåpentligvis ser vi begynnelsen av slutten av pandemien nå. Vi trenger å børste av oss rustne reisemuskler, og blåse liv både i vår egen reiselyst, og i næringslivet på begge sider av Malangen. Ikke minst gjelder dette reiselivsnæringa, etter begrensninger og nedstengninger gjennom hele pandemitiden. Med denne ferga hele året, blir det lettere for vinterreiselivet å bruke Tromsø lufthavn som inngangsport og hele Senjaregionen i opplevelsen av både natur, nordlys og vinterkystklima.

I år har fylkeskommunen også etablert det som kalles AUTOPASS på våre fergesamband. For dem som kommer til å bruke Malangsferga ofte, så gir autopass-brikke mulighet for å inngå avtale som gir 50% rabatt hver gang man reiser med ferga. Med brikke og avtale får folk skikkelig gode argumenter for å bruke ferga over Malangen.

Med dette nye helårssambandet, etableringen av AUTOPASS, forberedelse av anbud for elferge over Lyngen, og beinhard jobbing for å sikre en bærekraftig økonomi i sektoren, så har fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen stått fjellstøtt i de stormene som har vært knyttet til utvikling av samferdselstilbud i regionen, for bakteppet har dessverre vært svært begrensede overføringer fra sittende regjering.

Dersom det går som vi jobber for, at vi får en Arbeiderparti-ledet regjering, så vil fergeprisen halveres og være med å sikre drifta av Malangsforbindelsen utover prøveperioden på to år som nå er lovet fra dagens regjering. Og din stemme teller i dette valget. Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth og Nils Ole Foshaug er begge kandidater med dyp innsikt i og forståelse for hva som skal til for å kunne ta hele landet i bruk. Vi trenger ferger, bedre vegforbindelser mellom kysten og markedet og tydelige prioriteringer. Nå er det vanlige folks tur.

Gratulerer med helårsferge, og godt valg!