Den mest misvisende påstanden som går rundt, er at fraværsgrensen fungerte bra i møte med problemene i skolen. Det gjorde den ikke. FAFO sin evaluering viste riktignok at fraværet gikk litt ned, men ikke at det endelige frafallet gikk ikke ned. Det er viktig å være på skolen, men den aller viktigste målestokken burde jo være at flest mulig trives, klarer å fullføre og ikke faller fra.

For elevene som hadde det vanskeligst fra før, løste aldri fraværsgrensen problemet, selv om det jo nettopp er de som trenger at skolepolitikken ser dem. Det må være viktig for Arbeiderpartiet i regjering, og da kan vi ikke ha høyresidens fraværsgrense lenger. Det viktigste må være å finne et regelverk som gjør at alle elever kan lykkes.

Fraværsgrensen er en urettferdig grense som reduserer elever ned til en prosentutregning, istedenfor å se hele eleven. Det er urettferdig at man kan gjøre det kjempe bra i et fag, men risikere å miste karakteren sin hvis man bare er borte fra en skoletime for mye. Å ta et ufravikelig antall timer deltatt i undervisningen som hovedindikator på om du fortjener karakter i faget eller ikke, er upresist.

Sliter man med fravær burde man bli møtt med oppfølging og hjelp, ikke et varselbrev i posten og trusler om å miste vitnemålet ditt. Stress og press er en av de største utfordringene unge opplever og fraværsgrensen har kun bidratt til å gjøre problemet verre.

Fraværsgrensen har også skapt mistillit til elevene og unødvendig mye byråkrati. Det har skapt en skole der man ikke stoler på at elever kan ha legitime grunner til å noen ganger måtte være borte, selv om det ikke alltid kan dokumenteres. Man har heller ikke tillit til at lærerne selv kan vurdere om det er et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for eleven, selv om man kanskje har vært borte en time for mye. Elever med milde forkjølelser skal ikke bli tvunget til overarbeida fastleger for å få dokumentasjon på at de faktisk var forkjøla. Det er en helt unødvendig byrde på både den utslitte eleven og hele det overbelastede helsevesenet.

Arbeiderpartiet må nå skape en skole med tillit, som prioriterer å hjelpe de som faller ut i dag. Det er viktig med krav, men krav fungerer best med tillit i bunn. Så må vi selvsagt ha en form for fraværsreglement, men det må være en mer rettferdig og mindre rigid ordning. Noen problematiserer at dette ikke er helt klart enda, men det er viktig at alle blir inkludert i prosessen. Hvis vi skal få et godt fraværsreglement som faktisk fungerer, så må vi høre både elever og lærere, skoleadministrasjon og helsevesenet.

Men hvis man tror at fraværsreglementet er det viktigste tiltaket for å hjelpe elevene som sliter, er det også en grunnleggende uenighet. Vi mener at det viktigste vi kan gjøre for å sikre at alle kan fullføre skolen, er å få på plass en mer praktisk skolehverdag, med helsesykepleiere, økt trivsel og mindre stress. Hvis unge dropper ut av skolen, er det ikke mest fordi fraværsreglementet ikke er strengt nok - det er fordi skolen ikke er god nok. Så AUF og Elevorganisasjonen skal i tillegg til å nå få på plass et mer rettferdig fraværsreglement også ta kampen for en generelt bedre skolehverdag for alle, der alle har muligheten til å fullføre.

Nå er Arbeiderpartiet heldigvis i gang med å skape en skole med plass for alle, og det er vi i AUF og EO veldig glade for!