Samtidig som regjeringen innførte sanksjoner mot Russland, ga de en håndsrekning til Øst-Finnmark.

Det er en viktig støtte for en region som møter umiddelbare utfordringer som følge av Russlands krigshandlinger.

Dagen før regjeringen iverksatte sanksjonene mot Russland, sendte en av de største industriaktørene i Sør-Varanger et permitteringsvarsel til sine ansatte.

Skipsverftet Kimek i Kirkenes har for det meste russiske båter som kunder.

Deres næringsgrunnlag, og næringsgrunnlaget for mange flere i Sør-Varanger, er blitt revet bort over natta.

Det er derfor klokt av regjeringa å reagere raskt med lånegaranti, 50 millioner i distriktsrettede virkemidler, støtteordninger for inntektsbortfall og lavrisikolån.

Over 500 mennesker kan stå i fare for å miste jobben i Sør-Varanger. Fra Oslo høres det kanskje ikke så stort ut, men dette er det tynnest befolkede norske territoriet. Og det eneste som grenser til Russland.

Og det er alvorlig fraflytningstruet.

Det er utvilsomt viktig å opprettholde sivil aktivitet for å styrke våre suverenitetskrav i et område som grenser til en nabo, som har vist seg å være villig til å gå mye lenger enn vi for kort tid siden hadde forestilt oss.

Den russiske biskopen i Murmansk har allerede hevdet Sør-Varanger som russisk territorium, ifølge Vårt Land.

Politisk redaktør Berit Aalborg mener på lederplass i Vårt Land at det vil være naivt å avskrive slik religiøs revirhevdelse:

«Det bør bekymre oss når den Moskva-vennlige biskopen i Murmansk slår fast at Sør-Varanger er et russisk-ortodoks område. Religiøs revir hevdelse kan være en en del av en langsiktig politisk strategi.»

Øst-Finnmark, som alle andre, må stille seg bak sanksjoner som struper pengestrømmen inn i Putins Russland.

Men i et slikt klima som vi har nå, er det også viktig at befolkningen i Øst-Finnmark opplever at sentrale myndigheter ser dem og lytter til deres utfordringer.