Gå til sidens hovedinnhold

En viktig dom

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Vestre Finnmark tingrett har gitt Nordkapp kommune medhold i at Scandic ikke kan fortsette dagens måte å innkreve parkeringsavgift fra turistene på. Det er foreløpig uklart om Scandic anker avgjørelsen.

Det var Scandic som saksøkte kommunen etter et vedtak i Nordkapp kommunestyre i fjor. Scandic hadde ikke søkt om tillatelse til å kreve inn avgift, noe dommen slår fast at de var pliktig til å gjøre.

Kommunens påstand om å anvende friluftsloven på parkeringen ved inngangen til platået, ble godkjent av tingretten. For å kunne kreve inn parkeringsavgift i et friluftsområde, trenger man et løyve. Det var denne lovanvendelsen Scandic mente kommunen ikke kunne benytte seg av.

Hotellkjeden har i en årrekke krevd svært høye priser for adgang til fastlands-Europas nordligste punkt. Prisene er ifølge NRK på 350 kroner per bobil og 200 kroner per personbil som parkerer ved platået. Innkrevingen ved det offentlige friluftsområdet har gitt Scandic såkalt superprofitt gjennom mange år.

Måten dette har vært gjort på, har ifølge tingretten vært i strid med friluftsloven. Dommen kan vanskelig leses på noen annen måte enn at Scandic har tatt seg til rette gjennom mange år. Nordkapp kan også skape en presedens som får betydning ved flere av de største turistattraksjonene i Norge.

Det var ingen liten oppgave Nordkapp kommune påtok seg. Det var David mot Goliat. Den lille kommunen i Finnmark, med begrensede ressurser, tok opp kampen med en av de store hotellkjedene i Europa.

Saken hadde vært gjenstand for debatt i mange år, før den kulminerte i 2017 og fremover mot kommunevalget i 2019. Det mektige Nordkapp Arbeiderparti ble oppfattet som et redskap for interessene til et selskap med adresse tusenvis av kilometer lengre sør. Striden førte til at Arbeiderpartiets gamle maktmonopol falt, etter å ha styrt kommunen i over 70 år.

Ordfører Jan Olsen (SV) står nå tilbake som den som fikk rett. Han har fått mye motbør, og selv om han nå formelt har vunnet, har saken hatt en høy pris. Dommen etterlater en delvis splittet kommune. Men når innbyggerne nå ser hvordan friluftsloven faktisk virker, kan man håpe at det bidrar til økt forståelse for de valgene det politiske flertallet i Nordkapp kommunestyre tok.

Dommen gir et godt grunnlag for å skape ro og forsoning, og ikke minst; et skarpt fokus på å utnytte de enorme mulighetene i området. Nordkapp må riste gamle konflikter av seg og ikke miste av syne at man er vertskommune for noen av naturens mektige skaperverk, som selger seg selv.

Kommentarer til denne saken