Velgerne har brukt stemmeseddelen til å ta et oppgjør med sentralisering og forskjeller, både økonomisk og geografisk.

Beskjeden er aller tydeligst i Arbeiderpartiets tradisjonelle kjerneområder, i den store aksen Innlandet, Trøndelag og Nord-Norge, med til sammen rundt halvannen million innbyggere. Troms (3,2 %) og Nordland (3.0%) er fylkene hvor Arbeiderpartiet gikk mest frem . Til og med Tromsø kom over partiets landsgjennomsnitt. Velgerne i nord forventer at oppslutningen skal gi uttelling i form av posisjoner når en ny regjering skal settes sammen.

Nå får vi se hva instinktene er hos Støre og kretsen rundt ham. Det er nok av folk i T-baneavstand til Youngstorvet som kjenner den gamle lukten av makt og banker på døra. For andre er det lengre vei for å bli hørt.

Men Støre vil gjøre klokt i å gi de som har båret ham frem til makten stor plass i sin regjering. Da må han unngå å utnevne for mange ministre fra Oslo og Akershus. Han må slippe til hele landet, og ikke bare på minsterpostene til Senterpartiet.

De i Arbeiderpartiet som nå strutter av nyvunnet selvtillit bør minnes på om hva som er hovedgrunnen til at de har snudd katastrofemålinger og til slutt endte med et godt resultat.

Svaret er Senterpartiet - på to måter, og begge svarene bør Støre sette to streker under; for det første; fordi Vedum sopet inn velgere fra høyresiden. Det er en bragd i norsk politikk. Knapt noen kan huske sist et parti dro så store velgermasser over hovedskillet i politikken.

Det andre - og like viktige - er at Senterpartiet har satt opp et speil som Arbeiderpartiet har blitt tvunget til å se seg selv i det siste året. Det de så i distrikt-speilet, skremte vettet av Arbeiderpartiet. Og det har i løpet av kort tid ført til en fundamental transformasjon av partiet, tilbake til noen av de historisk sett aller sterkeste røttene.

Uten dette speilet som Vedum, Arnstad og Borch satte opp - og den etterfølgende politiske læringsprosessen for Støre – er sannsynligheten stor for at Arbeiderpartiet hadde fortsatt å falle like tungt som et blylodd på Lopphavet.

I det gamle maktpartiet Ap kan det nå bli fristende å bli «cocky» i de forestående regjeringsforhandlingene. Men det første Arbeiderpartiet bør starte med, er å erkjenne at det er Senterpartiet som har bidratt kraftigst til å hente opp dem fra hovedstadens dypeste ekkokamre, og opp i stående posisjon. Det har ført til at Støre kan forsyne seg av de helt livsnødvendige velgere i det regionale Norge. De har svart med en tydelig bestilling, som den nye statsministeren må følge opp.