Nordnorsk Kunstmuseum har denne uken ansatt ny direktør, Katya García-Antón, uten at det forandrer oppfatningen av styret og i særdeleshet lederen Grete Ellingsen. Hun har skuffet stort og levert en lærebok i hvordan nordnorske fellesskap ikke skal håndteres.

De siste ukene har hun møtt all kritikk med en mur av innkapslet taushet. Det er forståelig, for i realiteten er det bare på papiret hun fungerer som styreleder i Nordnorsk Kunstmuseum.

Det viser seg nå at den utøvende funksjonen har Ellingsen overlatt til SVs fylkesråd for kultur i Nordland, Kirsten Saxi.

For i Bodø roter den utrettelige Saxi rundt som en elefant i en glassbutikk. Hun driver med private utredninger av Nordnorsk Kunstmuseums framtidige organisering, vi får tro at dette finner sted med Ellingsens stilltiende samtykke, men det skjer uten formelle styrevedtak eller noen dialog med museets kunstneriske fagfolk.

Et fascinerende eksempel er forrige ukes høring i Stortinget om kulturdepartementets museumsmelding. I denne høringen kunne Saxi stolt redegjøre for at Nordland Fylkeskommune nå ønsker 12 millioner kroner inn i statsbudsjettet til høsten, for drift av en «nordlandavdeling av nordnorsk kunstmuseum». Det virker mildest talt rart at det ikke er museet selv som utreder dette behovet, men en utenforstående aktør.

For noen uker siden sa Kulturdepartementet at det ikke var behov for statlige investeringer. Nå er tonen en annen. Og fra før av har Saxi satt arkitekter i sving med å fasilitere lokaler, som hun selv har pekt ut ved et nedlagt postkontor i Bodø. Hvem har snakket sammen på et bakrom denne gangen?

Til tross for den nye direktøren ikke tiltrer før i august 2022, vil Saxi åpne filialen sin måneden etter, i september. Så får den nye direktøren god tid til å prege sin egen filial! I mellomtiden mangler hovedmuseet i Tromsø det meste, ikke minst finansiering av nye lokaler og magasiner. Det hele er skandaløst.

For en usmakelig suppe Grete Ellingsen har skapt i Nord-Norge. Lite eller ingenting av det Saxi snakker om er jo behandlet i styret i Nordnorsk Kunstmuseum. For normalt sett er det jo grundige kunstfaglige vurderinger som skal ligge til grunn for nye museumsbehov? Det virker ikke å være nødvendig denne gang, ettersom Nordland Fylkeskommune i praksis har overtatt styrets funksjoner.

Hva slags prosess er dette egentlig? Verken de nordnorske kunstnerne eller de ansatte ved Nordnorsk Kunstmuseum har vært spurt til råds eller involvert. Vertskommunen Tromsø har regelrett blitt dolket i ryggen. Alt er politikk, snekret sammen i desperasjon på grunn av behovet for et kunstmuseum i Bodø til et kulturprosjekt i 2024.

Hastverket er knyttet til EUs krav om infrastruktur for visuell kunst. Men det skulle jo vært løst i byens opprinnelige søknad om statsstøtte. Slik det nå fremstår, er Bodø 2024 sitt nordnorske inkluderingarbeid dømt til å mislykkes, om man i det hele tatt har til hensikt å forsøke.

Absolutt alt er feil. Eierne, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, har fulgt alle snarveiers mor og gått bak ryggen både på dagens vertskommune og de nordnorske kunstnerorganisasjonene. Lysten til å bidra til 2024-prosjektet er trolig på et lavmål blant mange utøvende kunstnere med postadresse utenfor Bodø.

Vi har fått et avslørende innblikk i politisk spill som nesten savner sidestykke i landsdelen. Nordnorsk Kunstmuseum har blitt et eksempel på samrøre der alle terskler for forsvarlig prosess og formell saksbehanding blir overtrådt, hvor Bodø og Nordland er ute på en stygg egotripp med landsdelen pyntet opp som retorisk kulisse.

Det som så langt har skjedd, ser ut til å være grenseoverskridende innenfor kulturfeltet i nord, og det sier ikke lite. En ting er at en ganske uvitende kulturminister uten oversikt over Nord-Norge, har latt seg lure med på dette renkespillet.

Noe helt annet er at styret ved Nordnorsk Kunstmuseum har åpnet slusene for det vi er vitne til. Derfor har de ingen tillit, verken i vertsbyen Tromsø, eller hos kunstnernes organisasjoner. Vi får sette vår lit til at en ny regjering gjør et forsøk på å reparere skadeverket, om noen få måneder.