Det har blitt gjennomført store angrep på kvinners rett til selvbestemmelse og innstramminger i abortloven med Erna Solberg som statsminister de siste åtte årene. Arbeiderpartiet vil oppheve disse innstrammingene. Vi vil styrke, ikke svekke kvinners rett til selvbestemmelse.

Det startet med Erna Solbergs første angrep på kvinners rettigheter i 2013, da hun ville åpne for at leger skulle kunne reservere seg fra å gjøre jobben sin. Tusenvis tok til gatene og demonstrerte, og det endte med at leger nå ikke skal henvise til abort i det hele tatt. Så kom neste angrep i 2018 i forbindelse med KrFs retningsvalg. Da ønsket man både å fjerne retten til abort ved alvorlig sykdom, og fjerne muligheten til fosterreduksjon. Det førte til nye, enorme demonstrasjoner. Selv om det ikke lyktes regjeringen å få gjennomslag for alt, ble abortloven endra for første gang siden 1978. Resultatet er at flere kvinner må møte i nemnd, ikke at færre tar abort.

Når Ola Borten Moe i et innlegg i Nordlys beskriver det som at det «har vært ro rundt abortlovgivningen i Norge i lang tid», er det vanskelig å skjønne hvor han har vært de siste åtte årene. For oss som har fulgt med og engasjert oss i disse debattene er den klare opplevelsen at det har vært en åtte år lang kamp for å bevare rettigheter som er kjempet frem for lenge siden.

Vi er stolt over å ha vært med på Arbeiderpartiets historiske vedtak om å fjerne abortnemndene. For mange kvinner har det å måtte møte i en nemnd opplevdes som en tilleggsbelastning av kvinner som allerede er i en sårbar situasjon. I tillegg vil Arbeiderpartiet sikre at kvinner skal få et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og uke 18. Vi vet ikke hva Borten Moe mener med at dagens grense er «normativt» viktig, men vi kan nøye oss med å si at vi er trygg på at kvinner selv er i stand til å ta kloke avgjørelser for seg selv og sitt liv.

De aller fleste aborter - 82,6 prosent - blir gjennomført før uke 9 i svangerskapet. For de kvinnene som må ta abort senere, og også etter uke 12, er det oftest begrunnet i fare for alvorlig sykdom hos fosteret, eller av hensyn til kvinnens egen helse. Ialt for lang tid har disse kvinnene måtte møte i nemnder og forsvare sine valg. Det er disse kvinnene Arbeiderpartiet har lyttet til nå.

Vi har lyttet til kvinner som Anette Garpestad, som selv måtte møte en nemnd da hun skulle ta abort. Hun opplevde at abortnemndene var en ekstra belastning. Og vi har lyttet til kvinner som Jenny Røed Arvesen som var gravid med dødssykt foster og opplevde at det å måtte møte i abortnemnd i tillegg var enormt forferdelig. Forskning viser at kvinner opplever skyld og krenkelse når de må møte i abortnemnd.

Ola Borten Moe påstår at «det er nærliggende å tro» at man vil se en «større andel sene aborter» ved å gjennomføre endringen Arbeiderpartiet går til valg på. Vi har vanskelig for å forstå hvor Borten Moe henter sine gjetninger fra. Ser vi til Sverige, som aldri har hatt nemnder og der kvinner har selvbestemmelse til uke 18, skjer 84 prosent av aborter før uke 9. Det er en høyere andel enn i Norge. Tallene viser altså det motsatte av hva Borten Moe finner det nærliggende å tro.

Det er en grusom feilslutning å tro at strengere abortlover fører til færre aborter. Dersom man ønsker færre aborter må man sikre god og tilgjengelig seksualitetsundervisning, bred tilgang til prevensjon og liberale abortlover der kvinner sikres selvbestemmelse.

Vi er stolte av vårt parti, Arbeiderpartiet, som nå tar nye skritt for å sikre kvinners rettigheter. Dette er en viktig seier for veldig mange!