Stortingspartiene driver med våpeneksport og krigshissing i stedet for fredsarbeid. Fred i Ukraina oppnås gjennom mer krig og mer våpen, får vi høre av NATO og Jens Stoltenberg. Han møter ingen motbør blant stortingspolitikerne, heller ikke fra den venstresida som i anstendighetens navn burde ha krevd krig mot krigen.

Antikrigs-initiativet i Tromsø

Antikrigs-initiativet blei stifta i 2019, er medlem av Norges Fredsråd og er likeså en samarbeidsorganisasjon med «World Beyond War». Antikrigs-initiativet har eksistert ei tid i Bergen og Oslo, og blei denne våren også stifta i Tromsø.

Dette er en medlemsorganisasjon som er partipolitisk uavhengig, organisert med et styre og samarbeider med alle som ønsker fred. Den politiske plattforma har fokus på det å skape en bred og folkelig bevegelse for fred og mot krig, og mot en politikk som øker faren for krig både nasjonalt og internasjonalt.

Fra plattformen til AKI hentes noen eksempler:

  • Norge skal bruke diplomati og ikke militærmakt for å løse internasjonale konflikter.
  • FN traktatens prinsipper og folkeretten skal følges.
  • Nasjonenes selvstendighet skal respekteres.
  • Krigspropaganda og krigsforberedelser må bekjempes.
  • Norsk våpeneksport må stanses straks.
  • Nei til aggressiv forsvarspolitikk.
  • Det norske forsvaret skal forsvare landet, og ikke brukes til angrep på andre land. Aldri mer engasjementer som det i Libya.
  • Alle utenlandske militære baser i Norge må straks avvikles.
  • Norge må støtte FN-forbudet mot atomvåpen.

Hvordan sikre freden?

FN paktens fundamentale prinsipper og normer må overholdes og respekteres. Disse skal styre internasjonale relasjoner, og ikke den «regelstyrte verdensorden» som imperialismen definerer og bruker når de med økonomiske sanksjoner, militære invasjoner og trusler påtvinger andre lydighet og underdanighet.

Verden står i dag på randen av en storkrig, som lett kan ende opp med bruk av atomvåpen. Behovet for en stor og sterk folkelig fredsbevegelse er større enn noensinne. En slik bevegelse kan også presse stortingspartiene og politikerne til å stanse den våpeneksporten og krigshissinga som gjør at langt flere ukrainske, russiske og «frivillige europeere» ender i massegravene.

I dag har vi dessverre ingen norske stortingsparti som har erklært krig mot krigen. Fredsbevegelsen vokser nå raskt vokser i andre europeiske land, og spesielt i Asia, Afrika og Latin-Amerika

Meld deg inn i Antikrigs-initiativet!