Gå til sidens hovedinnhold

En stemme på MDG er en stemme for naturen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette valget er et klima- og miljøvalg. Det står mellom mer av den katastrofale politikken som ødelegger klimaet og naturen, eller et stort MDG på Stortinget. Det vil være det viktigste som har skjedd for klimaet og naturen noensinne i norsk politikk.

Klimakrisa har vi allerede, og dessverre, snakket om i mange år. Den andre krisa vi står midt i, har først fått oppmerksomhet de siste årene. Det er en krise som truer med å rakne livsveven vi mennesker er helt avhengige av for å leve.

FNs naturpanel har advart om at tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene. FNs generalsekretær har sagt at verden nå fører en krig mot naturen, og at vi nå må slutte fred. Dette ser ut til å ha gått regjeringen hus forbi, og den forsømmer fullstendig sitt ansvar for å stanse tapet av natur.

Fra 2008-2019 ble det bygd ned 540 km2, et areal større enn hele Oslo kommune, og ifølge SSB kan vi forvente like stor nedbygging de neste 10 årene, til tross for at forslaget til en ny Paris-avtale for naturen krever stans i nedbygging av natur. Regjeringen ofrer natur og matjord for å bygge motorveier, vindmøller, store hyttefelt. De tillater gruvedumping i artsrike fjorder, oppdrett i verdensarvområder og motorveier i naturreservat.

Dette er det stikk motsatte av hva klima- og naturkrisen krever av oss. Og det er det stikk motsatte av hva folk forventer av politikerne. For flere og flere får øynene opp for vår fantastiske natur og viktigheten av å ta vare på den. En fersk undersøkelse på vegne av WWF viser at seks av ti ønsker en naturavgift som vil pålegge utbyggere å betale for ødelagt natur og sørge for at den blir restaurert, og at syv av ti mener politikerne bør gjøre langt mer for å stanse naturtapet. Den økende motstanden mot massiv vindkraft på land er også et tegn på at folk forstår alvoret og ikke lar myndigheter overkjøre naturen, økosystemene og lokalsamfunnet.

Naturen har altfor lenge blitt ansett som en gratis vare uten en stemme. Mens tusenvis av mennesker tar til gatene og brøler for klimahandling, har naturen ikke denne muligheten. Det er på tide av vi hever stemmen for den.

MDG ønsker en grunnleggende endring av norsk naturforvaltning. Naturvern kan ikke lenger være bevaring av småflekker i et voksende hav av ødelagt natur. All natur må beskyttes: byparker, nærnatur, strandsonen, matjorda, villmarka og havene. For den eneste måten å ikke ødelegge natur på, er å ikke ødelegge natur.

MDG er det eneste partiet som går til valg på å lovfeste å stanse tapet av natur og begynne å bygge opp mer natur. Slik kan neste generasjon fremdeles oppleve en rik og variert norsk natur. Kommer vi over sperregrensen kan vi få det til. Da vil vi få 8-10 ganger så mange representanter på Stortinget, som alltid setter klima og miljø først. Din stemme kan være avgjørende.

Stem på naturen. Stem MDG i dag.

Kommentarer til denne saken