Jeg avsluttet mitt innlegg til Erna med følgende spørsmål: Blir vi oversett eller diskreditert, eller får vi denne gangen et saklig og redelig svar? Jeg ser nå at jeg overså muligheten for at noen ville, på vegne av henne, gjøre noe så uklokt som å komme med et tilsvar som bekrefter alle mine påstander om urent trav i vindkrafttilhengernes og Høyres debattform.

Det gjør stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim i sitt svar, med en forbausende selvtillit.

Jeg etterlyste en redelig imøtegåelse av våre argumenter, uten svartmaling, stråmannsargumentasjon, diskreditering eller udokumenterte påstander.

Så hva er det slags svar jeg får? Thorheim bekrefter i sitt svar at denne måten å argumentere på, er hva jeg kan forvente fra Høyre. Med udokumenterte påstander, stråmannsargumentasjon og forsøk på diskreditering. Uten å engang å forsøke å imøtegå mine argumenter eller gå inn i noe som ligner en debatt.

I sitt innlegg sier Thorheim at jeg reagerte på Solbergs omtale av industriprosjektet i Fauske og Sørfold. Det stemmer ikke. Jeg reagerte på hennes omtale av oss som jobbet for å få frem hele historien om prosjektet, ikke bare glansbildene. Vi som påpekte den feiloppfatningen av at en konsekvensutredning kun handler om å skaffe seg kunnskap. Vi som påpekte at konsekvensutredning er fase 2 i NVEs konsesjonsbehandling og at det kun er i fase 1, melding om oppstart, at vi som kommune har fått anledning til å si nei. Vi som uten økonomi og posisjoner jobbet hardt for at både politikere og innbyggere skulle ha kunnskap nok til å ta en kvalifisert avgjørelse. Fordi vi så det dere ikke fortalte.

Thorheim sier i sitt svar: «Det er feil at Motvind ikke fikk uttrykke seg eller øve innflytelse». Det har jeg aldri hevdet. Jeg har påpekt hvordan våre uttrykk ble møtt. Thorheim må gjerne imøtegå det jeg sier eller skriver, men å tillegge meg utsagn jeg ikke har ytret, er direkte uredelig. Det er stråmannsargumentasjon. Så igjen bekrefter Thorheim min påstand om at dette er metoder han og hans meningsfeller gjerne benytter.

Han skriver så at vi i Motvind «spammet» kommentarfeltene og gikk til angrep med personkarakteristikker og hets mot enhver folkevalgt som hadde et annet syn enn oss selv. Å hevde dette uten noe form for dokumentasjon, tenderer mot det samme Thorheim anklager oss for: hets og karakteristikker. Med den forskjellen at Thorheim her elegant dokumenterer sin egen bruk av det han selv hevder at vi gjør. Både hva som er sagt og hvem som har sagt det.

Videre hevder Thorheim at dette førte til at politikere i Fauske og Sørfold ikke turte å stemme etter sin overbevisning. Dette kan tolkes som en anklage om angrep på demokratiet, noe vi etter Bertheussen-saken vet er straffbart. Jeg er derimot ikke sikker på at de samme politikerne Thorheim refererer til, er enig i hans analyse. Jeg har sittet i kommunestyret i 8 år sammen med de som angivelig ble skremt fra å stemme etter sin overbevisning, og jeg har vanskelig for å tro at noen av disse lar seg vippe av noen ufine kommentarer på Facebook. Jeg har også vanskelig for å tro at noen av dem vil støtte denne analysen. Det ville i så fall sette dem i et svært dårlig lys. Hvem vil vel stemme på en politiker som ikke står for det han eller hun mener? På grunn av at noen på Facebook fortalte dem, med en i overkant sint stemme, hva de syntes om dem? Som lot seg presse av noe slikt?

Spørreundersøkelsene det refereres til, er av Thorheim tolket på en svært romslig måte. Dessverre er det ikke plass til å gå i dybden av disse tolkningene hvis jeg skal holde meg innenfor de begrensningene som ligger i dette formatet. Jeg vil heller anbefale leserne å lete dem opp og gjøre sine egne refleksjoner. Det er heller ikke usannsynlig at noe av den positive holdningen til vindkraft kommer av at en del mennesker, Thorheim inkludert, tror at vindkraftanlegg vil gjøre strømmen billigere og at vi, gjennom vårt engasjement, står i veien for det.

Dette er ikke riktig. Det finnes ingen empiri på at vindkraft gir lavere strømregning; snarere tvert imot. Strømprisen i nord må opp for at det i det hele tatt skal lønne seg å bygge vindkraft her. Og dette kan forklare den voldsomme iveren etter å etablere kraftkrevende industri her oppe. En slik satsing vil helt sikkert vil drive opp strømprisen.

Til slutt vil jeg forsikre at vi i Motvind ikke driver med hets og personkarakteristikker på nettet. Det ville være direkte kontraproduktivt med tanke på hva vi forsøker å oppnå. Jeg etterlyste redelighet i debatten i mitt innlegg til Erna. Svaret fra Thorheim leverte det motsatte. Det betyr ikke at ufine kommentarer ikke finnes andre steder også. Vi i Motvind kan ikke ha kontroll på hva som uttales av andre enn oss. Og ja, jeg har sett ufine uttalelser, både i denne debatten og i andre. Men det har ikke kommet fra oss. Det skjer ikke så sjeldent at NRK eller Dagbladet må stenge kommentarfeltet grunnet personhets, men jeg kjenner ikke til at noen kommentarfelt ble stengt under denne debatten. Men jeg tolker denne typen kommentarer som et uttrykk for avmakt, frustrasjon og sinne; følelser jeg også kjenner på når vi ikke når igjennom eller blir utelatt fra debatter. Men da setter jeg meg ned og skriver et, forsøksvis, saklig og ryddig innlegg til avisen. Jeg gjør det fordi jeg mener det er viktig, og jeg gjør det for de sinte og frustrerte, så de skal slippe å føle den avmakten som får snille mennesker til å ytre slemme ytringer.

Så kan man jo hevde at jeg, i stortingsrepresentant Thorheims innlegg, har blitt karakterisert som en bølle som ikke respekterer demokratiet og kun ønsker dyr strøm. Jeg vet hvem jeg er og hva jeg står for, så en slik karakteristikk gjør meg ingenting. Ikke engang en ufin anklage fra en stortingsrepresentant om angrep på demokratiet får meg til å tie. Jeg følger min overbevisning. Uten frykt for Thorheim og hans like, for å parafrasere hans egen avslutning.