Gå til sidens hovedinnhold

En radikal omlegging av vaksinestrategien

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En reduksjon i tildelte vaksiner på 41 prosent er en radikal endring av vaksinestrategien. Dette skjer fordi FHI både gjennomfører en geografisk omfordeling og innfører nye fordelingsnøkler. Sammen blir disse to endringene krutt.

For distriktskommunene får dette svært store konsekvenser. I min region mister Harstad 13 prosent, Kvæfjord 24 prosent, Tjeldsund 31 prosent og Evenes 39 prosent av vaksinene.

Ibestad har flere smittede under pandemien sett i forhold til befolkningstall enn Tromsø. Vi har også fylkets (og Norges) eldste befolkning. Vi har så vidt startet med vaksinering av gruppen 75-85 år. Vi er ennå ikke i nærheten av å vaksinere andre i risikogruppene. Likevel reduseres vaksinetildelingen med hele 41 prosent.

Vi har ingen sykehus i kommunen å spille på, eller andre statlige etater for den saks skyld. I tillegg til svært dårlige og rasutsatte veier. Vi må kjøre t/r med taxi 520 km for å levere prøvesvar for Korona. Infrastrukturen er viktig under en pandemi og er allerede skjevfordelt. Når befolkningen i Oslo ikke får gå i teater, på nærmeste skjenkested eller nyte andre kulturaktiviteter så gjelder det samme for oss. Ei heller anbefales vi å besøke andre kommuner, og det er jo nettopp her tilbudene ligger. Smitte blant våre helse og omsorgsarbeidere vil gi store utslag. Vi har ikke andre ressurser å spille på.

Med ett anbefaler FHI, og får gehør hos regjeringen, at vi skal legge om en strategi som har vært akseptert under hele vår felles dugnad, nemlig lik fordeling av vaksiner eller i ytterste fall en moderat skjevfordeling. Omleggingen innebærer at Ibestad sammen med andre distriktskommuner vil måtte stå dobbelt så lang tid i dugnaden. På de fleste andre viktige samfunnsområder kompenserer man i det minste med lik dugnadstid.

Noen i Oslo tror visstnok at vi her oppe i «histen og pisten» kommunene ikke er påvirket av pandemien. Mine eldre isolerer seg like mye som i de store byene. Vi dør faktisk også av korona. Da blir det verdimessig problematisk å argumentere med at det er akseptabelt for nasjonen hvis flere reddes av strategien enn de som dør i distriktene. Mitt spørsmål er derfor om de store kommunene i Norge har fått en for stor tale-stol? Jeg ser Oslo på TV hver dag og har stor sympati med deres utfordringer. Men derfra til å sette oss på vent og tro at vi ikke er påvirket vil være en feilslutning. Og gjett om ikke vi også er lei av pandemien.

FHI mener at risikogruppene er vaksinert. Det er ikke riktig. Det er heller ikke riktig når smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI argumenterer på Dagsrevyen at dette er en mindre justering. Når Oslo får 43 prosent mer og distriktskommuner får 20 til 40 prosent mindre tror jeg mange innser at dette er en radikal omlegging.

Jeg vil gjerne vite hvordan både FHI og Regjeringen har tenkt i denne situasjonen. Er det lovlig å fordele helsehjelp basert på geografisk bosted? Har man vurdert konsekvensene for mindre kommuner? I det minste burde ikke en endring komme før alle i risikogruppene var vaksinerte.

Kommentarer til denne saken