Alt tyder på at Arbeiderpartiet er i gang med å lete etter en utgang for å slippe unna kostnadene med å bygge ut jernbane i nord. For dyrt blir det, i tillegg må det prioriteres opp mot andre formål i andre deler av landet, der toneangivende Ap-politikere har et kjølig forhold til å bygge ut jernbane nord for Fauske.

Lenge skapte partiet et annet inntrykk; at de støttet Nord-Norgebanen som et epokegjørende og samfunnsbyggende prosjekt. Partiets landsmøtevedtak ble av flere tolket som et gjennombrudd. Men nå tyder alt på at partiet likevel er i ferd med å gjennomføre det som bokstavelig talt minner om et tilbaketog.

I et intervju med avisa Nationen fremstår partileder Jonas Gahr Støre som alt annet enn entusiastisk til prosjektet. Han vil ikke engang love at byggingen av bane i nord er i gang i løpet av de neste 20 årene. Ifølge Støre vil Ap utrede alle transportbehovene i Nord-Norge før partiet vil støtte en egen utredning av Nord-Norgebanen.

Det etterlatte inntrykket er dermed at Arbeiderpartiet nå går til valg på nøyaktig det samme som Høyre i saken om Nord-Norgebanen. Mens SV, Senterpartiet, MDG, Rødt – de andre partiene på rød-grønn side - har forpliktet seg i saken, fremstår Arbeiderpartiet mer og mer som et usikkert kort.

Helgarderingen skaper noen merkelige paradokser. I Troms driver nemlig kandidatene Cecilie Myrseth og Nils Ole Fosshaug aktiv valgkamp på at Ap vil starte realisering av banen hvis de kommer i regjering, mens partilederen i Oslo åpenbart er av en annen oppfatning.

Ap-ledelsens linje om å ikke starte utredningen allerede til neste år vil trolig forsinke prosessen med flere år, om partiet skal følge det de selv har lagt inn i Nasjonal Transportplan. Det betyr at en investeringsbeslutning blir skjøvet mange, mange år frem i tid.

Det virker som oppskriften på en politisk fluktrute. Problemet er at det ikke er særlig elegant gjennomført, og lett å avsløre. Å ombestemme seg er en ærlig sak, så lenge det er godt begrunnet. Hvis Arbeiderpartiet ikke vil bygge Nord-Norgebanen bør de si det høyt nå før valget, og ikke forlede velgerne i landsdelen til å tro noe annet.