I disse dager sendes oppstartsnotatet om nytt konser- og museumsbygg i Tromsø til Kulturdepartementet. Allerede i neste uke er det forventet at departementet skal gi signaler om hvordan de vil at Tromsø kommune skal gå videre med sine planer.

Det har blitt lagt ned en formidabel innsats på tre måneder, siden bestillingen fra departementet kom. En innsats som tyder på at kompetansen, og gjennomføringsviljen har vært stor Tromsø kommune.

Det er oppløftende å følge med i prosessen. Det er betryggende å se at Tromsø kommune som prosjektleder har rev i seilene her, og gjør en entusiastisk jobb på vegne av byen.

Det at både departementet, administrasjonen i Tromsø kommune, Arktisk filharmoni og Nordnorsk kunstmuseum ser på prosjektet i et byutviklingsperspektiv er forfriskende. Det meldes om stor imøtekommenhet fra departementets side, for å hjelpe Tromsø med å skape gode prosesser og utvikle et prosjekt som kan realiseres.

Da er det oppsiktsvekkende å høre Rolleiv Lund, Høyres representant i miljø-, klima- og samferdselsutvalget, råde arbeidsgruppa å ikke låse seg til en lokalitet i Tromsø sentrum for dette prosjektet.

Han oppfordret arbeidsgruppa om å ikke “klumpe sammen” kulturbyggene i sentrum.

Dette er en overflødig debatt som vil være uklokt for Høyre å bruke mye tid på.

Det nye konserthuset skal inngå i et større byutviklingsperspektiv, som bestilt av departementet. Å knytte det sammen med den nye sentrumsplanen er naturlig og viktig, og viser en evne til å se bygg i større sammenheng, noe som en positiv utvikling i denne byen.

Det nye kulturbygget bør ligge i sentrum, og da helst i et kulturkvartal sammen med andre viktige kulturbygg for denne byen. Dette er en gylden sjanse for Tromsø å utvikle et kompakt sentrum med enkel tilgang til kulturfasiliteter, og tilknyttet næringsvirksomhet.

Det kan ikke være en dårlig idé å ha et busstopp nesten ved inngangsdøra til konserthuset. Det treffer på alle målsetninger om en klimavennlig by.

Det kan heller ikke være noe annet enn en fordel hvis kompetansen i kulturfeltet er fysisk nære hverandre, da det kan skape rom for bedre utveksling av ideer og kompetanse, samt skape grunnlag for gode samarbeid og meningsbryting.

Vi har tidligere på lederplass støttet initiativet fra Arktisk filharmoni om et nytt konserthus. Vi har også støttet kommunens forslag til å avslå hotellplanene på sørjeteen for heller å ha den tomta tilgjengelig for et slikt bygg.

Nå oppfordrer vi de folkevalgte å legge ballen om lokaliseringsdebatten død. Et sentrumsnært konsert- og museumsbygg i et eget kulturkvartal vil gi sentrum et stort løft.

Om ti år kan vi bli et by med en helt annen selvtillit, og en befolkning med mye sterkere tilknytning til Tromsø sentrum.

Det trengs.