På avstand, fra Bodø, Lofoten, fjellene, fjordene og øyene i langstrakte Nordland, har vi fulgt debatten rundt kaoset som er oppstått rundt Nordnorsk Kunstmuseum.

Spesielt merker vi oss politisk redaktør Skjalg Fjellheims uttalelser på vegne av oss kunstnere utenfor Bodø og manglende lyst til å bidra til 2024.

Dette, ifølge Fjellheim, fordi en avdeling av Nordnorsk kunstmuseum er foreslått lagt til Bodø og Nordland, at dette mangler kunstfaglige vurderinger og at ideen er oppstått på privat initiativ i bakrommene, i desperasjon for behovet av et kunstmuseum til kulturprosjektet Bodø 2024.

Tanken er på ingen måte ny. Allerede da museet blei etablert i Tromsø, var ideen om en egen avdeling i Finnmark og Nordland sterkt til stede, blant annet fremmet av representanter fra Nordnorske Bildende Kunstnere med kunstfaglig kompetanse.

Slik vi ser dette, så vil ei avdeling i Nordland/Bodø styrke kunstfeltet, tiltrekke seg mer kunstfaglig kompetanse og bli et viktig visningssted for kunst fra nord i samspill med NNKM Tromsø.

Vi støtter initiativet fra Nordland fylkeskommune og ønsker avdelingen velkommen, ei åpning av denne avdelingen med sterkt fokus fra Europa i 2024 vil kunne bli en fabelaktig manifestasjon av nordnorsk kunst og kunsthistorie.

Vi ser frem til 2024. Kunstnere i og utenfor Bodø er allerede igang med å bygge opp flere varige kulturelle plattformer som vil bli gode rom for produksjon av kunst og publikumsopplevelser i samarbeid med Bodø 2024.

Disse plattformene/ kunstrommene vil bli møtepunkt/atelierer for alle kreative nordvendte sjeler som oppholder seg under vår arktiske horisont.

Vi vil alltid samarbeide!

Dessverre Skjalg, vi samarbeider over fylkesgrenser og mellom byene i nord, til tross for politisk støy og ivrige politiske redaktører!

Harald Bodøgaard, Are Andreassen, Kurt Edvin Blix Hansen, Thor Erdahl, Lars Erik Karlsen,Yngve Henriksen, Arnold Johansen, Kaisa Zetterquist, Bjørg HeggstadJakhelln