Gå til sidens hovedinnhold

En misbrukt mulighet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Regjeringen har landet en handelsavtale med Storbritannia som sjømatnæringen i Norge ikke er tilfredse med. Det er forståelig, for slik avtalen fremstår har man gjort et valg som prioriterer landbruket mens man ofrer noen eksportinteresser langs kysten. Bakteppet er at KrFs landbruksminister Olaug Bollestad måtte kompensere etter å ha sviktet på landbruksoppgjøret. Mest overraskende er det at et næringslivsparti som Høyre stiller seg bak løsningen.

Nord-Norge er en eksporttung landsdel. Sjømaten er viktigst, men det er også tungindustri og andre eksportrettede næringer, med verdensledende industriklynger. Det investeres i alt fra farmasøytiske bedrifter til avanserte produkter basert på marine råvarer. Da burde man sikret en god handelsavtale med Storbritannia som tok inn over seg disse perspektivene.

Storbritannia er ikke et hvilket som helst marked, det er et av de viktigste. Nest etter EU hadde vi behov for en avtale som tilfredsstilte eksport fra kysten. Ikke minst fra fiskeriene. Slik resultatet er nå, risikerer man nedbygging av industrien i Norge. Ikke den oppbygging som regjeringen snakker om i festtalene.

Men Krf, Venstre og Høyre retter opp landbruksoppgjøret ved å svekke eksportinteressene og sjømaten i en varig handelsavtale. Landbruksoppgjør er en årlig affære. Regjeringen kunne landet den ved å øke potten når jordbruksoppgjøret behandles i Stortinget. Slik myndighetene har brukt penger på ulike næringer det siste året, ville noen ekstra millioner til bøndene vært til å leve med.

Slik kunne Regjeringen roet ned sinte bønder, og samtidig gitt ei utstrakt hånd til sjømatnæringen i de pågående forhandlingene med britene. Det skjedde ikke. Og med dårlige målinger og en klønete omfordeling av vaksiner er dette det siste Solberg-regjeringen trenger nå.

Det kan fort skje at også fiskeri- og kystinteressene mobiliserer mot Regjeringen. Avtalen med Storbritannia er en misbrukt mulighet til å flagge hjem industri og investere mer i nye, lønnsomme arbeidsplasser i Norge som er basert på bearbeiding av sjømat. Nå låser vi oss til å bli leverandører av råvarer og halvfabrikat.

Kommentarer til denne saken