Av de rundt 500 millionene som er bevilget de siste ti årene gjennom Kulturrådets ordning «Kunstnerskapsstøtte», har det gått null kroner til frie scenekompanier i nord. På såkalt «Flerårig prosjektstøtte» har bare 0,84 prosent gått til nord, skriver Dagsavisen.

Dermed er Nord-Norge ekskludert fra det viktigste verktøyet for å utvikle fri scenekunst i hele landet. Man skulle tro at tiden for slik systematisk forskjellsbehanding, der landsdelen ikke får delta på like vilkår med resten av Norge, var over. Men Kulturrådets praksis er et gufs fra en mørk fortid som burde vært tilbakelagt.

Samtidig er det jo et slags paradoks at teaterscenene i Nord-Norge får nokså rause tildelinger fra Oslo når det gjelder gjestespill. Man får altså støtte til å hente inn scenekunst sørfra som kan bruke landsdelen som kulisser, men kroner null til å utvikle dramatikk selv.

Etter å ha fått avslag på kunsterskapsstøtte for fjerde år på rad, fikk den Tromsø-baserte teatergruppen Ferske Scener nok. De valgte å klage til Kulturrådet. De spør hvordan folk som ikke engang har sett deres arbeid, skal kunne vurdere kvaliteten og relevansen opp mot andre søkere.

Klagen ble avvist av Kulturrådet, men Ferske Scener anket den inn til Kulturdepartementet, som formelt har opphevet og omgjort Kulturrådets vedtak, og bedt om at saken realitetsbehandles.

Det kan også være begått saksbehandlingsfeil, ettersom Forvaltningslovens bestemmelser om utredningsplikt kan være brutt. Det tyder på at Kulturrådet ikke utreder egne tildelinger på forsvarlig vis.

Saken som Ferske Scener har brakt frem i lyset er særdeles alvorlig. Det er åpenbart at Kulturrådet tildeler store offentlige midler med enorme geografiske blindsoner. I Dagsnytt 18 fredag, der saken ble belyst, var Kulturrådets defonsorat uhyggelig svakt, ja på grensen til desorientert. Man kunne være fristet til å sende et kart i posten slik at de vet hvilket land de skal betjene.

Det er en tankevekkende opptreden med tanke på at Kulturrådet forvalter en milliard av skattebetalernes penger årlig. Likevel bidrar man til å befeste strukturer som i praksis privilegerer noen få aktører i sør, og et nokså smalt spekter av perspektiver innen kunstfeltet.

Ferske Scener er på sin side et kompani som med sin profil fanger opp det historiske og kulturelle mangfoldet i Nord-Norge, som dessuten ofte går rett inn i flere brytningsfelt i vår egen samtid.

Men dessverre har de dyktige kunstnerne i Tromsø måttet betale prisen for at all definisjonsmakt befinner seg i Oslo. Kulturrådet har sviktet sitt nasjonale oppdrag på sjokkerende vis og blitt et lokalorgan for hovedstadsregionen.

Man kan håpe at departementet bidrar til en opprydning. Den bør blant annet bestå av langt mer desentralisering av Kulturrådets virksomhet. I dette tilfellet forvaltningen av Norsk Kulturfond. Hvis man regionaliserer ansvar og beslutningsmyndighet, vil man unngå at Kulturrådet drukner i sin egen Oslo-boble.

Her ligger alt til rette for å foreta en saksbehandling i ekspressfart. Kulturrådet har selv levert alle nødvendige argumenter for at mer av forvaltningen av kulturmidler må flyttes ut av Oslo. Man må legge til grunn at regjeringen ikke kan akseptere at Kulturrådet bruker fellesskapet midler til systematisk og grov forskjellsbehandling.