Posten sliter med å forklare logikken i dette. Det er ikke rart.

Fra og med 6. mars i år frakter Posten Norge absolutt alle småpakker og brev med bil, tog eller fly inn til en gigantisk terminal på Lørenskog, skriver avisa Nidaros/NT24.no

Uansett hvor i landet pakkene skal leveres skal de nå sorteres på denne hypermoderne terminalen på Østlandet. Terminalene i Tromsø og Bodø stenges denne våren. Da er sentraliseringa fullendt etter at terminalene i Bergen, Trondheim, Molde, Stavanger, Evenes og Stokke ble stengt i 2018.

Klimaregnskapet for omstillingen er ikke klart. Men logikken i denne logistikken er fraværende fra et klima- og miljøperspektiv.

Kirkenes-eksempelet i innledninga er hentet fra Nidaros. Den gjenbrukte skibuksa som skal til Vadsø skal sendes med trailer fra Kirkenes til Tromsø, med fly til Oslo, med bil til Lørenskog hvor den sorteres og klargjøres for ruta til postbudet. Så sendes buksa tilbake samme vei.

«Den lille brevpakken har reist nesten 400 mil – mens avstanden fra Kirkenes til Vadsø bare er på 17 mil.»

– Logistikk er ikke følelser! sier konsernsjefen Hans-Øyvind Ryen i det statlige selskapet Posten til Nidaros. Tross alt bor de fleste uansett «her nede» som Ryen uttaler det. Da er det åpenbart både økonomisk og logistisk selvforklarende at det meste må effektiviseres fra østlandsområdet.

Han sier også at logistikk ikke er politikk. Men det er heller ikke sant.

Denne utviklingen er direkte konsekvens av et politisk vedtak der Stortinget endret kravet til A-post – brev innad i Norge skulle ikke lengre leveres over natta.

Nå får dette vedtaket store konsekvenser for folk utenfor det sentrale østlandsområdet.

En ting er arbeidsplassene som blir borte.

Men vi skal jo ha et grønt skifte i hele landet. Da må forbrukere i hele landet kunne ta grønnere valg.

En bedrift i landsdelen som ønsker å drive bærekraftig, til beste for sitt lokalmiljø og klimaet, har selv ikke sjans til å fungere som budfirma. Samtidig får de ingen gode klima- og miljøtilbud fra Posten.

Posten, den statlige giganten uten politisk styring, kan selv svikte på sine klimaforpliktelser. Deres mål om å bli nullutslippsselskap innen 2050 fremstår som rent tåkeprat.

Det vil bli mulig kun om de fleste nordmenn sentraliserer seg i størst mulig grad rundt Oslo. Det er det eneste som kan redde bunnlinja til Postens følelsesfrie klimaregnskap.

Men det er ikke føleri å legge til grunn at i Norge skal det fortsette å bo folk i hele landet.

Og vi forventer at Posten skal frem til dem alle, effektivt og på mest mulig miljøvennlig måte.