Gå til sidens hovedinnhold

En kjennelse fattet av landets høyeste domstol må og skal respekteres

Budskapet i Kongens Nyttårstale står i sterk kontrast til regjeringens behandling av samene og manglende respekt for vår høyeste domstol i saken om vindmøllene på Fosen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For mange er Kongens Nyttårstale selve høydepunktet på Nyttårskvelden. Kongesangen og «Ja vi elsker» spilles, og synges - vi kjenner på høytid og nasjonal stolthet.

Årets Nyttårstale viser at vårt statsoverhode nok en gang evner å favne hele Folket med aktuelle tema, inkluderende formuleringer og klokskap.

Da Kongen omtaler vårt eget urfolk samene, synes det åpenbart at han vil formidle noe han som konge er opptatt av, nemlig sitt Folk, Grunnloven og våre tre statsmakter. Budskapet i Kongens Nyttårstale står i sterk kontrast til regjeringens behandling av samene og manglende respekt for vår høyeste domstol.

Grunnloven og våre tre statsmakter. Da Grunnloven ble skrevet våren 1814 var prinsippet om maktfordeling og maktbalanse en viktig sak i forholdet mellom våre tre statsmakter. Stortinget som den lovgivende makt, Kongen dvs. Regjeringen som den utøvende makt og våre Domstoler som den dømmende makt.

Kort sagt: Regjeringen har ansvar for å sette i verk Stortingets vedtak. Domstolene skal dømme etter de lover Stortinget har vedtatt.

Strid om samenes rettigheter

Strid om utbygging av to enorme vindkraftverk på Fosen (Storheia og Roan) har vært igjennom hele rettsapparatet, og er i siste instans behandlet av Høyesterett.

Høyesteretts dom av 11.oktober 2021 er helt klar: Sitat: «Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige». Saken er dermed endelig avgjort av vår Dømmende statsmakt i siste instans. Likevel fortsetter Olje- og energi ministeren saksbehandling, i en sak som er avgjort ved enstemmig kjennelse i norsk Høyesterett. Statsråden påstår at Vindkraftselskapet fortsatt har konsesjon og vil finne «avbøtende tiltak». Vi må tro at hun støttes av sin sjef, statsminister Jonas Gahr Støre i en så viktig sak.

Konsekvensene av å bygge uten gyldige tillatelser i vårt land, medfører som kjent at det som er ulovlig bygget eller oppført skal demonteres eller tilbakeføres til det opprinnelige. Hans Majestet om samenes historie og identitet Kongen fortalte i sin Nyttårstale at han i oktober var til stede ved en samisk seremoni i Kautokeino. Han fortalte at dette var en påminnelse om betydningen av kultur, språk og historie for et folks identitet. – Det minnet meg på noe som alltid slår meg i samtaler med urfolk, enten det er i Norge, Canada, Australia eller Amazonas. Urfolkene har gjennom tusener av år vært avhengige av samspillet med naturen og alt levende for selv å overleve, sa Kongen.

Kongen understreket at: Dette er verdifull kunnskap som er av betydning for oss alle.

Og Kongen fortsatte. – Storsamfunn og urfolk er tjent med å lytte til hverandre og samarbeide for å ivareta det som må være et felles mål: Å forvalte naturens ressurser på en måte som gjør at også generasjoner etter oss kan leve gode liv. Kongens kloke og majestetisk godt formulerte budskap er tydelig. I Norge bygger vårt demokrati på respekt for Folket, Grunnloven, maktfordelingsprinsippet og naturen. Det bør olje- og energi statsråd Persen og statsminister Støre ta til seg og legge på minnet.

Regjeringer som opptrer eneveldig

Vårt urfolk samene har lovfestet rettigheter. Norsk Høyesterett har dømt inngrepet på Fosen ulovlig. Da forventer det norske folk at myndighetene respekterer og effektuerer dommen. Når konsesjonen ikke er gyldig, har en ikke konsesjon. Når tillatelse til ekspropriasjon ikke er gyldig, kan man ikke disponere eiendom, her til anleggsområde. Da kan det heller ikke drives virksomhet i dette området. De ulovlige anleggene må fjernes.

Det er å håpe at kloke hoder og kunnskapsrike samfunnsbyggere som står regjeringen nær, kan forklare disse at saksbehandlingen er ferdig. Høyesteretts dom er endelig. Punktum. En kjennelse fattet av landets høyeste domstol må og skal respekteres, ikke minst av myndigheter, statsråder og regjeringssjef. Regjeringer som opptrer eneveldig og forsøker overprøve vår Dømmende statsmakt har ingen plass i vårt demokrati.