Gå til sidens hovedinnhold

En investering i ungdommen er en investering for framtiden!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nord-Norge er en region preget av mye grønn og blå primærnæring. Vi har mye å by på i valget av yrkesretning. Valget kan derfor oppleves som krevende av enkelte. Forsvaret, staten, fylkeskommunen og kommunene er store arbeidsgivere, men den private næringen er like viktig. Dette gjelder like mye distriktene som i byene.

Et levende samfunn trenger arbeidskraft, derfor må vi legge til rette for at ungdommen blir værende. Det er viktig å ha en utdanning å leve av. Et samarbeid mellom utdanningssektoren og de lokale næringene vil kunne skape utdanningsløp basert på de faktiske behovene. Skal næringslivet bli værende så trenger de arbeidskraft og kompetanse.

Med et tettere samarbeid med videregående institusjoner og høyere utdanning som for eksempel Nord Universitetet og UiT, kan man styrke lokalsamfunnet og sikre videre utvikling. For å sortere valgmulighetene lettere burde man rette informasjon om behov av kompetanse særlig opp mot de som går i 10. klasse. Der kan vi invitere inn næringslivet på samarbeid med kommunene i Nordland.

Det er linjer på yrkesfag hvor det ofte er flere elever enn det er lærlingplasser tilgjengelig. Men man vet også samtidig at det er bedrifter som har potensialet til å ta inn lærlinger. Det verste er ikke å måtte flytte for å få seg arbeid, men å ikke finne noe i det hele tatt. Da kan de som har valg yrke føle at de har kastet bort 2 år med skole uten å jobbe med yrket sitt. Samtidig sliter enkelte næringer med å finne nok faglærte og forsøker å tiltrekke ung arbeidskraft.

Både det offentlige og det private næringslivet bør fortsette å samarbeide om arbeidslivsfremmende tiltak som for eksempel utdanningsmessen «Ta Utdanning» samt se på en videreutvikling av Steigenmodellen. Slik får man et desentralisert og virkelighetsnært tilbud for de som ønsker å bo utenfor regionsentrene.

Næringene kan støtte studenter som er på aktuelle utdanningsløp. Det kan være i form av støtte til bo- og levekostnader, eller andre relevante tiltak som kan påvirke studentene til å velge akkurat det utdanningsløpet som gir bedriften kompetansen den trenger.

Både Senterpartiet og Senterungdommen er veldig enige i at de unge er en viktig ressurs lokalsamfunnene rundt om i Norge, og derfor er det viktig å legge til rette for trivsel og bolyst. Norge trenger kompetanse i alle ledd, både på yrkesfaglig nivå og på høyere utdanningsnivå. Men skal vi utvikle landet videre må et godt samarbeid bli enda bedre.

Kommentarer til denne saken