«Historisk satsing på samferdsel i Nord-Norge» kunne vi lese at Knut Arild Hareide (KrF) og Odd Emil Ingebrigtsen (H) skrev i avisene nylig. Regjeringskameratene fornekter seg ikke.

I et desperat forsøk på å overbevise velgerne om at Nord-Norge endelig ble satset på (etter 8 år med borgerlig regjering) ramser de opp prosjektene de skal prioritere langs nordnorske veier. De unnlater å nevne det vi aller mest ønsker her nord, nemlig toget.

De to viktigste samferdsselssatsingene som betyr mest for hele Nord-Norge er opprusting av fylkesveier og Nord-Norgebanen. At regjeringen gir mer penger til fylkesveier nå enn tidligere, endrer ikke på det faktum at de har nedprioritert fylkesveinettet i nord i åtte år for å få råd til store samferdselssatsinger på Øst- og Vestlandet.

Høyre og KrF glemmer av at Nord-Norge strekker seg lengre enn Nordland fylke og avslutter innlegget sitt med å skrive at de blant annet satser på jernbane. Men den virkelige satsingen er ikke prioritert i regjeringens forslag til NTP.

Man kan ikke ta regjeringens forslag til nasjonal transportplan på alvor så lenge Nord-Norgebanen ikke er et prioritert tiltak. At regjeringen nok en gang viser at de heller vil prioritere motorveier i sør framfor tog i nord, er ingenting å slå seg på brystet for.

At ministrene fra regjeringen kaller Nord-Norgesatsingen i NTP for historisk er pinlig. Den er i beste fall en historisk skuffelse.

SV vil at jernbanen skal binde Norge sammen og gjøre tog til det beste valget både for passasjerer og godstransport. Det er på tide at vi i Troms og Finnmark også får være en del av togeventyret. I fjor la vi frem forslag om å gjøre et prinsippvedtak i Stortinget der man forplikter seg til å bygge jernbanen videre nordover.

Flertallet ønsket ikke å støtte forslaget, men ville heller kjempe for at Nord-Norgebanen skulle komme inn i NTP. Nå er NTP lagt frem uten at det var plass til Nord-Norgebanen denne gangen heller. SV vil fortsette kampen for Nord-Norgebanen og vi kommer aldri til å gi oss før drømmen om Nord-Norge på skinner er realisert.