Med ny regjering kommer det ofte nye problemer. Regjeringen avskyr frihet like mye som de avskyr å kutte helsekøene. En av de største endringene de gjorde i den berømte Hurdalsplattformen er å skrote fritt behandlingsvalg. Så hvis ikke frihet og kortere helsekøer var på agendaen til Støre og Vedum, hva var det da?

Å fjerne fritt behandlingsvalg er å fjerne frihet fra pasientene. Man tvinger pasientene til å gå på et sykehus der staten vet best hva som er best for deg. Dette er helt feil siden det er ingen andre enn du som pasient som vet hva som er best for deg.

Regjeringen er også sterkt mot Private sykehus og klinikker. De påstår at det ikke fungerer med private tilbud for det skaper splittede sykehus og lengre køer. Men det de ikke har sett på er resultatet av en hel offentlig helsesektor. For under Arbeiderpartiets forrige periode så var det rekordhøye sykehuskøer. Pasienter ble tvunget til å vente i sykehuskøer som ble lengre og lengre i denne perioden. Så det er feil å si at å fjerne privatisering fungerer, for under den siste borgerlige regjeringen så gikk køene ned, etter en skikkelig opprydding etter Arbeiderpartiet sin hensynsløse politikk.

Det private behandlingstilbud gjør, er å la tilbudene konkurrere med hverandre slik at de blir tvunget til å skape bedre tilbud og slik sprer, og kutter man køene. For det er ingen tvil om at hvis man har vondt i et ben så vil man velge en annen klinikk å gå til istedenfor å vente i 8 måneder før du kan komme til det offentlige. La andre tilby en tjeneste så sykehuset og de som jobber der får mindre press.

Fpu og Frp sin løsning er noe som heter stykkprisfinansiering, det vil si at hver pasient som tas inn i et sykehus har en “prislapp” slik at alle sykehusene konkurrerer om pasientene med å drive tilbudet og kvaliteten opp. Pengesekken vil altså følge pasienten som sikrer gratis helsehjelp og de beste tilbudene.

Kort fortalt så funker ikke regjeringens helsepolitikk, den har aldri heller gjort det. Å skape frihet i helsesektoren er det viktigste man kan gjøre for pasientene.

Sveits er et fantastisk eksempel på hvordan en kombinasjon av private og offentlige helsetilbud fungerer utmerket. Nå er det på tide å lære av andre slik at det norske folk får valgfriheten i helsesektoren de fortjener, samt de korte helsekøene de fortjener. For FpU og Frp setter vi pasienten først, og ikke symbol politikken.