Gå til sidens hovedinnhold

En "gyllen mulighet" for en kommersiell kjede til å håve inn mer penger

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Nordnorsk debatt 30.04.21 tegner barnehagekjeden Læringsverkstedet ved Lasse Rosten et rosenrødt bilde av hva en sammenslåing mellom deres barnehage Heimly barnehage og Domkirkens barnehage i Tromsø vil kunne ha å si for barn, foreldre og personalet.

Rosten peker på at det er stadig mer krevende å drive en liten barnehage, spesielt med synkende barnetall. Dette er en situasjon som er utfordrende for alle barnehager, enten de er eid av kommunen, et større kjede eller foreldre. De siste 10 årene har antallet barnehagebarn i Tromsø sunket med over 700 barn og prognosen til SSB gir ikke grunn til å håpe på en stor vekst de neste årene. Dette har gjort at Tromsø kommune har gitt klar beskjed til alle barnehageeiere om at det ikke vil være behov for flere barnehager i Tromsø.

Når Læringsverkstedet likevel velger å investere i et barnehageprosjekt på Nordheim, der de vet at de ikke får godkjent plassene fra kommunen, tar de selvsagt en risiko. Det Læringsverkstedet håper på er at de kan lokke til seg eksisterende barnehager som er villig til å selge sin godkjenning, slik at de klarer å samle en stor nok kvote av barn til å starte opp barnehagen på Nordheim. I barnehageverden er det nemlig slik at når en barnehage får en godkjenning for et visst antall barn, er denne evigvarende. Godkjenningen er dermed et gullkantet brev som gir eier rett til offentlig tilskudd per barn som går i barnehagen i all framtid.

Tittelen på Rostens innlegg er «En gyllen barnehage-mulighet i Tromsø». Muligheten er ennå mer gyllen for Læringsverkstedet som er en kommersiell barnehagekjede der fortjenesten er så høy at selv partiet Høyre ønsker å redusere selskapets mulighet til å tjene penger. Ser vi på Velferdstjenesteutvalgets beregninger, ligger Læringsverkstedets driftsmargin (eller fortjeneste) stabilt på 10 %. Kunnskapsdepartementet bestilte i 2018 en rapport fra BDO som viser at egenkapitalavkastningen i kommersiell del av sektoren er stabilt høy og høyere enn Oslo Børs til tross for at bransjen kjennetegnes av lav finansiell risiko.

I Tromsø har vi et stort innslag av ideelle barnehager der de fleste eies av foreldre og noen andre aktører som for eksempel menighetsrådet. Å være ideell barnehage betyr at barnehagene ikke kan betale ut fortjeneste til noen og all offentlig tilskudd og foreldrebetaling forblir i barnehagen for å utvikle tilbudet og investere i utstyr og lokaler.

De ideelle barnehagene i Tromsø stiftet i 2014 sitt eget selskap, IBID SA som arbeider for å utvikle felles tjenester for barnehagene der det er naturlig. IBID SA har utviklet felles tilbud om kompetanseheving for de ansatte, forhandler avtaler med leverandører som sikrer barnehagene stordriftsavtaler og støtter barnehagene i ulike spørsmål som omhandler drift. Det er ingenting som tyder på at de ideelle barnehagene ikke leverer like god kvalitet som resten av sektoren. De ideelle barnehagene har personale med godkjent utdanning, lang erfaring og høy kompetanse.

Når foreldre og lokale eiere i Tromsø eier sine egne barnehager sikrer de at alle tilskudd som Tromsø kommune bevilger til Tromsøs barn blir brukt på barna i Tromsø - og ikke forsvinner ut av kommunen til eiere som ikke har tilknytning til Tromsø. Det er en gyllen barnehage-mulighet for barn i Tromsø.

Kommentarer til denne saken