Gå til sidens hovedinnhold

En gyllen barnehage-mulighet i Tromsø

Fredag 9. april kunne vi lese i Nordlys om mulig samlokalisering av to mindre barnehager til en ny fireavdelings barnehage sør på Tromsøya. Domkirkens menighetsbarnehage har nå en unik mulighet til å være med å videreutvikle en moderne lokalbarnehage.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er flott å se at foreldre og ansatte har engasjement for barnehagen sin. Dagens barnehage er vår tids viktigste dannelsesarena utenfor hjemmet. Det handler om det kjæreste de har. Det er derfor utrolig viktig at barn og ansatte opplever høy kvalitet i pedagogikk, drift og eierskap, omsorg og varme. Det har vi inntrykk av er tilfellet med Domkirkens menighetsbarnehage. Kvaliteten, beliggenheten og verdisynet til barnehagen er nettopp grunnen til at vi er i dialog.

Krevende å være liten

Hvert år avvikles mindre barnehager, spesielt i områder med overkapasitet. Stadig tøffere krav fra myndighetene, vedlikehold av bygg, beliggenhet, rekruttering av fagfolk, faglig utvikling med mer gjør det krevende for de minste barnehagene å drive. Vi får jevnlig henvendelser fra barnehager som ønsker å bli en del av vårt faglige felleskap, et fellesskap med stor lokal frihet.

Læringsverkstedet har avtale om å etablere en barnehage på Norheim, et prosjekt som har vist seg å være svært populært. Denne barnehagen kommer etter ønske fra Tromsø kommune. Samtidig ønsker ikke kommunen å utvide antall plasser, fordi Tromsø har behov for å justere tilbudet i henhold til der folk bosetter seg. Vi har selv en mindre enhet med dyktige ansatte som driver en god barnehage på Håpet, men byggets kvalitet og lokasjon er ikke lenger optimal.

Enda bedre kvalitet for barna

De fleste kommuner leter i dag etter muligheten for å modernisere tilbudet til barna og heve kvaliteten. Det er behov for nye lokaler tilpasset dagens pedagogiske og miljømessige krav, samt at mange eldre barnehager ligger feil plassert i forhold til dagens bosetting og utbygging.

Nå har vi en gyllen mulighet til å gi to gode barnehager et nytt moderne bygg i et populært område, og i samme skolekrets som i dag. Slike prosjekter er ofte etterspurt av både ansatte, foreldre og eiere. Det skaper et større fagmiljø og kvaliteten barna og foreldrene vil oppleve vil stadig bli bedre. For vi ønsker å gi små og store brukere av barnehagen et best mulig kvalitativt tilbud, i best mulig fasiliteter. Vår erfaring er at ansatte setter stor pris på å få nye lokaler og topp moderne uteområder.

Samme ansatte som kjenner barna

Nå kan barn, foreldre og ansatte i Tromsø få en helt ny barnehage, tilpasset dagens krav til leke og oppholds areal, både ute og inne, samt topp moderne fasiliteter med tanke på miljø, ventilasjon, personalfasiliteter, kontorer, kjøkken, garderober og mye mer. Med nærhet til flott natur både i skog og ved sjø. Foreldrene og barna vil forholde seg til de samme ansatte som de kjenner i dag. I avisen skrives det at det skal bygges en større basebarnehage. Det er feil. Vi bygger ikke basebarnehager, og dette er kun snakk om en samlokalisering av Domkirkens menighetsbarnehage og vår barnehage på Håpet. Det vil gi en ordinær 4-avdelings barnehage, som er det minste man normalt sett bygger i dag.

Gode samarbeidsparter

Dette er en mulighet til å sikre en bærekraftig barnehage langt inn i fremtiden. Vi ønsker å være fremtidsrettet og sikre et godt verdibasert tilbud for Tromsø i et langsiktig perspektiv. Vi ønsker å skape et godt fagmiljø hvor de ansatte fra begge enhetene får mulighet til å lære av hverandre og vokse i oppgavene i årene som kommer.

Læringsverkstedet ønsker å være en aktør med et stort hjerte for barn og ansatte. Det er viktig for oss å være en god samarbeidspartner for kommunen, derfor tar vi del i lokale satsninger og omstruktureringer. Og vi er opptatt av å tenke kvalitet i innhold, og langsiktighet i den strukturelle planleggingen av barnehagetilbudet i enhver kommune. Og vi ønsker å være en god samarbeidspartner med foreldrene. Derfor setter vi stor pris på engasjementet foreldre viser for barna sine og kvaliteten i barnehagen.

Vi tror at dette er en gyllen mulighet til å gi barna i Læringsverkstedet Heimly og Domkirkens menighetsbarnehage enda bedre lokaler å utfolde seg i, og at kvaliteten blir hevet ytterligere gjennom et større fagmiljø som spiller på lag med foreldrene. Dette er to barnehager som deler samme verdiplattform og pasjon for barn, og som nå har muligheten til å skape en felles bærekraftig fremtid.

Kommentarer til denne saken