Det er med et tungt hjerte at jeg skriver dette. Det var med et stort sjokk når jeg fikk høre om ulykken som skjedde på hurtigrutekaia i Tromsø fredag den 29/07-22. I min jobb bruker vi hurtigrutekaia masse, og kjenner alle de som jobber der.

Jeg sliter med å ta inn over meg at man i ettertid høre at de som skal hjelpe til i slike situasjoner er på plass etter 4 minutter, men ikke kan gjøre noe pga. av at de fleste folkevalgt i Tromsøkommune ikke bevilget 3 millioner kroner til Dykkertjenesten i Tromsø.

Da sliter jeg med å skjønne hva jobben til de folkevalgte i kommune er.

Tromsø kommune er Nord Norges største kommune og har ikke tilgang på dykker om ulykken er ute. Tenk hvor lang kystlinje det er i Tromsø kommune. Store deler av kommune er det aktiviteter på fisk og akvakultur hele året. Hvor mange meter kai er det på Tromsøya, hvor mange fiskebåter og andre fartøy anløper Tromsø i løpet av året ? I tillegg er det få redningsskøyter som har dykker om bord.

Hvor skal hjelpen komme fra da ?????

Hvilken låt hadde det vært av pipa om de som stemte mot Dykkertjenesten, om det var deres nærmeste som ble utsatt for en ulykke slik som på hurtigrutekaia?

Jeg ser i media at FRP ved Bjørn Gunnar Jørgensen får kritikk for å ta saken opp om Dykkertjenesten. Men han var vel en av flere som ikke stemte for nedleggelsen av tjenesten. Hvor er de folkevalgte som stemte for at dykkertjenesten skulle legge ned, de stikker ikke hodene frem nå, de er hele tause, og hvorfor?

Om jeg hadde vært en av de som stemt mot dykkertjenesten hadde jeg ikke fått sove på flere netter. Det får ingen konsekvenser for de folkevalgte som stemte imot etter denne ulykken. Alle andre plasser på land siden og sjø får man hjelp om man utsettes for en ulykke, eks. på fjellet,sjøen,snøras, osv.

I Tromsø må man støtte seg på private dykkere om de er ledig, eller vente på dykker fra Alta eller Bodø. Slik kan vi ikke ha det lengre i Nord Norges største kommune.

Jeg forventer at de folkevalgte i kommunen tar ansvar og bevilger det som må til for å få dykkertjenesten på plass igjen i Tromsø snarest.