Gå til sidens hovedinnhold

En grønn industri i startgropa

Den økende etterspørselen etter grønne energikilder muliggjør behovet for investeringer i fornybar energi. Det industritoget vil Varanger Kraft være med på. Men det forutsetter nødvendig infrastruktur i form av et kapasitetsfullt sentralnett.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved planlegging og bygging av kraftnett er det avgjørende dimensjoneringskriteriet at man bygger etter største tenkelig forbruk i en situasjon hvor lokal produksjon er på et minimumsnivå. Typisk for Øst-Finnmark er det en situasjon hvor kuldegradene er mørkeblå og vinden har løyet.

Øst-Finnmark er nå i en situasjon hvor det ikke er ledig overføringskapasitet i sentralnettet, verken fra Finland eller Vest-Finnmark. Det er faktisk så ille at det ikke vil være mulig å etablere noen som helst ny virksomhet i Øst-Finnmark. Tilgjengelig kapasitet i sentralnettet for overføring utover dagens forbruk i anstrengte situasjoner er ifølge Statnett null.

Varanger Kraft har oppgradert regionalnettet for over 1 milliard kroner de siste 10-15 årene. Således er regionalnettet i Øst-Finnmark klargjort for å ta imot vesentlig økt forbruk i regionen og det er da også tilrettelagt for en grønn industri.

I Alta uttaler kommunens Næringssjef, Jørgen Kristoffersen, at 420 kilovolts-trafoen som er plassert en snau kilometer unna nyetablerte Skillemoen industriområde kan bli et viktig suksesskriterium framover. Alta kommune har satset titalls millioner på et 800 mål stort industriområde i tilknytning til et sterkt sentralnettspunkt. Noe som ifølge næringssjefen kan gi 3000 arbeidsplasser.

Uten en kapasitetsfull 420 kV sentralnettslinje til Varangerbotn er det lite som tyder på at det vil bli storslått industriutvikling i Øst-Finnmark. Vi har tillit til at myndighetene tar styring i saken og sørger at forutsetningene for en grønn industri kan etableres i Øst-Finnmark.

Kommentarer til denne saken