Det er så enkelt å bare avvikle EØS-avtalen. Vi skaffer oss bare en bedre avtale, svarer Ivar B. Prestbakmo og Senterpartiet oss på innlegget om den viktige betydningen av EØS-avtalen for Nord-Norge.

Senterpartiet hever seg altså over næringslivet i Nord-Norge som vil beholde den, og fremhever med det at de vet bedre enn jobbskaperne, industrien, fiskerne og oppdretterne i Nord-Norge. De vet også bedre enn det norske folk og sine egne velgere.

Ifølge en meningsmåling om EØS-avtalen vil flertallet av Senterpartiets velgere beholde EØS-avtalen. Prestbakmo er på kollisjonskurs med egne velgere.

Men, hva annet kan vi forvente at Prestbakmo skal svare. Hans egen partileder har de ideologiske skylappene på. Selv overfor Nord-Norge, den delen av landet hvor jobbene våre og lokalsamfunnene er mest avhengig av god markedstilgang, hyller Vedum Brexit-avtalen. Ifølge Vedum viser Brexit-avtalen veien ut av EØS-avtalen for Norge.

Hvis vi ser på britiske medier nå, ser vi fiskere som er i harnisk over konsekvensene av Brexit. Eksporten og salget stuper, bedrifter går konkurs og folk mister jobben. Fisken er råten og ikke salgbar når den når markedet for sent på grunn grensehindringer. Det britiske landbruket har mistet enhver subsidie og tollvern.

Mener Prestbakmo og Senterpartiet virkelig at dette er en god deal for de to viktigste distriktsnæringene våre i Norge? Er det slike tilstander han vil skape i Nord-Norge? Det er tydeligvis en god deal for Senterpartiet. Men ikke for Norge, og aller minst for Nord-Norge.

Det er mange som ikke vet hva EØS-avtalen er eller hvilken betydning den har for Norge. Det er egentlig veldig enkelt. Se for deg en melkebonde som leverer til et meieri sammen med mange andre bønder. Alle er enig om reglene som skal følges for temperatur, krav til kvalitet og konkurranseregler for at meieriet skal ta imot melken. Så en dag slår en av bøndene neven i bordet og sier til de andre bøndene at «her på min gård er det jeg som helt suverent selv bestemmer hvordan melken skal produseres». Det må han gjerne bestemme selv, men bruken av denne «selvråderetten» betyr bare at han må drikke melken sin helt selv.

For en sjømatnasjon som Norge, som eksporterer over 36 millioner fiskemåltider hver eneste dag, så blir det litt mye å kreve at hver nordmann skal spise 7 fiskemåltider selv hver eneste dag hele året. Derfor må vi ha noen å selge fisken til gjennom gode avtaler. I praksis er vi selvsagt interessert i å følge felles markedsregler for å få solgt vårt aller viktigste marked, hvor 80 prosent av den samlede eksporten går.

Men hva er Senterpartiet sitt alternativ til EØS-avtalen? Det er frihandelsavtaler med hvert enkelt land. Det vil si at Senterpartiet vil avvikle den felles avtalen vi i dag har med de 29 landene i EØS-området, og over til avtaler med hvert enkelt land.

Det betyr 29 nye avtaler og 29 nye og forskjellige regler for næringslivet og folk å forholde seg til.

La oss se på livet utenfor EØS-avtalen, for eksempel Sveits. De har over 100 avtaler som regulerer handelen deres med markedet i EØS-området, som vi i Norge har full og uhindret adgang til gjennom 1 avtale. Sveitserne tilpasser stadig egne avtaler til det felles regelverket i det indre markedet i EØS.

I Storbritannia har det allerede blitt opprettet over 20 ulike komiteer og ekspertgrupper som skal tolke og implementere Brexit-avtalen med EU. Hvis en britisk lov bryter med for eksempel de felles konkurransereglene, har britene valget mellom å enten endre loven eller ikke få handle. Dette har ingenting med selvråderett å gjøre. Den har vi allerede, men vi bruker den klokt.

Ikke noe annet sted enn i Nord-Norge er Senterpartiets standpunkt om EØS-avtalen mer skadelig. Ikke noe annet sted vil Senterpartiets politikk om å avvikle EØS-avtalen gå mer utover jobber, verdiskapning og livsgrunnlag i lokalsamfunn. Derfor vil vi i Høyre stå opp for Nord-Norges interesser og si nei til Senterpartiets farlige fabling om hvor bra det er å ta Norge ut av EØS-avtalen.